• Курс підготовки до іспиту DipIFR ACCA доступний для проведення в корпоративному форматі

Курс підготовки до іспиту DipIFR ACCA доступний для проведення в корпоративному форматі

ДАТА: 11 вересня стартує наступний курс підготовки
Час: 96 академічних годин
Розклад занять: вечірній час в будні дні
Мова викладання: українська
Навчання доступно з будь якої точки світу  
місце на карті

 • АНОНС
 • ПРОГРАМА КУРСУ
 • ІСПИТ

 

Курс підготовки до іспиту DipIFR ACCA доступний для проведення в корпоративному форматі.


Корпоративне навчання – це популярний спосіб навчання персоналу, спрямований на підвищення ефективності управління та розвиток організації. 𝗕𝗗𝗢 𝗔𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝘆 готує для компанії-замовника корпоративний тренінг чи семінар з урахуванням галузевої специфіки та конкретних потреб вашого бізнесу..

Програма DipIFR (Diploma in International Financial Reporting) ACCA  розроблена для фахівців у галузі фінансів і бухгалтерського обліку, які бажають освоїти міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) й отримати міжнародний диплом.

ДіпІФР — це Диплом з МСФЗ Асоціації Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (АССА).

У зв'язку з тим, що багато країн світу переходять на міжнародні стандарти фінансової звітності, тому нині ACCA ДіпІФР стала найпопулярнішою міжнародною кваліфікацією з МСФЗ і високо цінується роботодавцями. Її наявність свідчить про високий рівень знань у цій сфері й професійному виконанні статті 23 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

З програмами АССА можна ознайомитися тут.

Для отримання Диплому за міжнародними стандартами фінансової звітності АССА DipIFR обов'язковою умовою є успішне складання іспиту DipIFR.


Курс підготовки до іспиту ДіпІФР дозволяє:

 • відпрацювати професійні навички застосування МСФЗ до різних ситуацій;
 • отримати навички відбору й підготовки даних для виконання трансформації звітів, рекласифікації статей про фінансові результати за міжнародними стандартами;
 • розібратися у форматах трансформації балансу і звіту про фінансові результати;
 • орієнтуватися у вимогах МСФЗ щодо розкриття інформації про власний капітал;
 • дізнатися про різні методи складання звітів про рух грошових коштів;
 • отримати навик трансформації ПСБО звітності за стандартами міжнародної фінансової звітності.

 

Курс DipIFR 2023

   Старт курсу: 11 вересня

   Тривалість - 96 академічних годин

    Розклад занять - вечірній час в будні дні
    Мова викладання - українська
    Іспит - дата уточнюється

    Навчання доступно з будь якої точки світу

   Учасники отримують:

 • Презентаційні авторські матеріали в електронному вигляді
 • Підручник в електронному вигляді
 • Задачник в електронному вигляді
 • Збірник іспитів попередніх сесій з відповідями в електронному вигляді
 • Перевірку одного пробного іспиту ДіпІФР
 

 

Кому цікаво пройти навчання?

Фахівцям сфери бухгалтерського обліку, аудиту і фінансів, а також всім фахівцям, які зацікавлені у використанні нових можливостей ефективного і зрозумілого подання фінансової інформації про діяльність компанії з метою залучення інвестицій, довгострокового фінансування й співпраці.

Бізнес-тренер — Юлія Букатіна

 • Фінансовий директор, аудитор, сертифікований бізнес-тренер
 • Досвід викладання дисциплін у межах підготовки до складання іспитів за програмою CAP/CIPA з 2008 року з курсів «Управлінський облік 1», «Фінансовий облік 1»
 • Має сертифікат CAP і сертифікат CIPA, а також сертифікат внутрішнього аудитора CIA і ACCA ДіпІФР 

Чому ви навчитеся, пройшовши курс підготовки до сертифікації ДіпІФР в BDO Academy?

 • Практично застосовувати принципи міжнародного регулювання фінансової звітності.
 • Застосовувати необхідні міжнародні стандарти до важливих елементів фінансової звітності.
 • Застосовувати вимоги до розкриття інформації при підготовці фінансових звітів і приміток.
 • Складати консолідовану фінансову звітність різних компаній і застосовувати конкретні МСФЗ та інші постанови.
 • Складати фінансову звітність груп підприємств (звіти про рух грошових коштів групи не входять), які складаються з асоційованих організацій і спільних підприємств, або дочірніх організацій.

 

Вартість програми – уточнюйте

Тривалість – 96 академічних годин

 

Будуть запитання — телефонуйте / пишіть +38 095 310 17 82 (WhatsApp, Viber) або [email protected]

 

ПРОГРАМА КУРСУ АССА ДіпІФР 

Програма розрахована на фахівців з базовими знаннями бухгалтерського обліку, звітності.

 

Блок 1. Міжнародні стандарти фінансової звітності

 • Основні принципи підготовки фінансової звітності за МСФЗ
 • Структура фінансової звітності
 • Облікова політика, зміни і помилки
 • Перше застосування МСФЗ
 • Оцінка справедливої вартості

Блок 2. Стандарти щодо консолідації фінансової звітності

 • Об'єднання бізнесу (IFRS 3)
 • Консолідована фінансова звітність материнської та дочірніх компаній (IFRS 10, IAS 27). Консолідація при втраті контролю (вибуття підрозділу)
 • Консолідована фінансова звітність спільних і асоційованих компаній (IFRS 11, IAS 28)
 • Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях (IFRS 12)

Блок 3. Базові стандарти обліку

 • Визнання доходу: IFRS 15 «Дохід від договорів з клієнтами»
 • Запаси
 • Забезпечення, непередбачені активи і зобов'язання
 • Вплив змін валютних курсів (IAS 21)
 • Облік податку на прибуток

Блок 4. Фінансові інструменти

 • Класифікація, визнання і оцінка фінансових інструментів (IAS 32, IFRS 9)
 • Розкриття інформації про фінансові інструменти (IFRS 7)

Блок 5. Стандарти щодо визнання, обліку й відображення необоротних активів і зобов'язань

 • Облік основних засобів. Особливості IAS 16.
 • Витрати на позики: капіталізація або витрати (IAS 23)
 • Знецінення активів (IAS 36)
 • Облік інвестиційної нерухомості (IAS 40)
 • Облік нематеріальних активів (IAS 38)
 • Визнання і оцінка довгострокових активів для продажу, а також відображення припиненої діяльності (IFRS 5)
 • Відображення і розкриття інформації про державні субсидії (IAS 20)
 • Облік оренди (IFRS 16)

Блок 6. Стандарти щодо визнання, обліку й відображення оплати праці

 • Види виплат працівникам (IAS 19)
 • Виплати працівникам на основі пайових інструментів (IFRS 2)

Блок 7. Стандарти для компаній, зареєстрованих на фондових біржах

 • Звітність за сегментами (IFRS 8)
 • Показник прибутку на акцію (IAS 33)

Блок 8. Галузеві стандарти

 • Розвідка родовищ і оцінка мінеральних ресурсів (МСФЗ (IFRS) 6)
 • Сільське господарство (IAS 41)

Блок 9. Стандарти, присвячені розкриттю інформації

 • Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін (IAS 24)
 • Події після звітної дати (IAS 10)

 

Іспит ACCA DipIFR  — дата уточнюється

 

Програма іспиту DipIFR заснована на вимогах до іспиту F7 — Financial Reporting (International Stream) у повній кваліфікації ACCA, який складається англійською мовою.

Вимоги до кандидатів для складання іспиту:

 • відповідний рівень освіти + 2-х-річний досвід роботи в галузі бухобліку й аудиту, або
 • 3-х річний досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, або
 • статус АССА Affiliate, або
 • диплом АССА Certificate in International Financial Reporting + 2-х річний досвід роботи у сфері бухобліку або аудиту.

 

Детальніше про іспит ДіпІФР 

 • Тривалість іспиту: 3 години
 • Мінімальний бал для зарахування іспиту: 50%
 • Іспит складається з 2 розділів (А і В)
 • Усі питання є обов'язковими
 • Загальна кількість балів дорівнює 100

Розділ А містить одне питання з консолідованої звітності, а також з корегування до окремої звітності компаній — 40 балів.

Розділ В містить 3 обов'язкових питання з МСФЗ (20 балів за кожну правильну відповідь) — 60 балів.

Іспит перевіряє розрахункові та аналітичні навички студентів, а також їхні знання з усіх ключових розділів програми. Іспит містить питання і кейси.

BDO Academy здійснює повну адміністративну підтримку студентів при реєстрації на іспит.

Після успішного складання іспиту учасники програми отримують Диплом АССА DipIFR .

 

Чому навчання в BDO Academy це підвищення вашого шансу на успішне складання іспиту?

 • Високий відсоток складання іспиту учасниками наших програм
 • Комфортний режим навчання: дистанційно з будь-якої точки світу в неробочі години
 • Висококваліфіковані тренери
 • Дистанційна підтримка студентів викладачем в період навчання
 • Власний комплект навчальних матеріалів
 • Пробний іспит з коментарями тренера

 

Будуть питання — телефонуйте / пишіть +38 095 310-17-82 (WhatsApp, Viber) або [email protected]