• Rethink - послуги фінансовому сектору

Повідомлення нашого голови глобального відділу фінансових послуг

 

Вплив COVID-19 на галузь фінансових послуг достатньо глибокий. Незважаючи на те, що інші галузі зазнають сильного впливу, саме стійкість та безперервність ринків фінансових послуг будуть підтримувати уряди та підприємства під час кризи та після неї.

Криза прискорить фундаментальні зрушення в роботі та взаємодії як в приватному, так і в бізнес-контексті. Оскільки фінансова екосистема знаходиться на незвіданій території і ситуація розвивається щодня, організації фінансових служб повинні бути спритними, прозорими та рішуче діяти у відповідь на виклики, які поставив перед нами COVID-19. Нові вимоги до регуляторної, податкової, бухгалтерської звітності внаслідок COVID-19 потребують негайних дій з боку нових співробітників, а також тих, які працюють віддалено. .

Відповідно до вищезазначених проблем, банки та ширша галузь фінансових послуг впроваджували заходи, включаючи стимулювання фіскальних ставок, зниження ставок, заходи щодо ліквідності та послаблення норм щодо капіталу.

COVID-19 привертає увагу до страхувальників, які очікувано будуть завалені загальними запитами та претензіями в різних напрямках.

Через довгострокові активи та пасиви, які мають страхувальники життя, мінливість ринку є складною для сектора. Основні біржі по всьому світу пережили кілька найгірших падінь за десятиліття; рух акцій, відсоткових ставок та кредитних спредів створює величезні ризики управління пасивами для активів для страхувальників життя, оскільки криві прибутковості згладжуються.

Вплив Covid-19 на простір Fintech є глобальним. Як свідчать майже всі класи активів, інвестори наразі ліквідують активи для зміцнення своїх грошових позицій. Багато Fintech-компаній, ймовірно, підуть цим шляхом, оскільки збір фінансування на поточному ринку виявиться надзвичайно складним та дорогим.

Діджитал стає новою галузевою нормою у фінансових послугах, прискорюючи сучасну тенденцію. Це також означає, що кібер-готовність та безпека стануть важливішими, ніж будь-коли – аби не допустити, щоб кіберзлочинці скористалися середовищем невизначеності та паніки для початку своїх атак.

Діяльність галузі управління активами, як правило, вважається показником загального стану економічного середовища, враховуючи, наскільки тісно пов'язані доходи з ринками капіталу.

Розпорядники активів, що торгуються на публічному ринку, з лютого спостерігали зниження цін на акції на 20- 30% та навіть більше. Суттєва ліквідність пасивних продуктів значною мірою не перевірена. На великих ринках з фіксованим доходом, таких як корпоративне кредитування, спостерыгаються зростаючі ознаки стресу. Однак існують можливості, що розвиваються всупереч кризі. Підприємства, які взяли великі позики, можуть розглянути можливості рефінансування. Структурований викуп існуючої заборгованості матиме сенс для деяких підприємств, тоді як можливість придбати дешеві позичкові активи у кредиторів, які прагнуть виплатити гроші та зосередити свої ресурси в інших місцях, буде привабливою пропозицією для деяких інвесторів. Буде кілька проблемних продажів боргу, де перспективи позичальників раптово стають невизначеними. Інвестори, які не мають ризику, або ті, що вимагаються регулюванням лише для інвестицій з низьким ризиком, прагнуть вийти зі своїх позицій. Там, де виникають такі можливості, можливість швидкого відновлення зробить ці потенційно дуже привабливими для інвестицій. Загальне зниження цін на активи означатиме, що в коротко- та середньостроковій перспективі з'являться значні можливості для злиття та поглинання. Це може бути через приватні угоди або розпорядження непрофільних підприємств, як засіб залучення грошових коштів.

Кожна з наших спеціалізованих команд з банківської справи, страхування, управління активами, фінтехнологіями, податковими та консультаційними послугами допомагає нашим клієнтам у вирішенні їхніх найактуальніших питань та надає консультації щодо коротко- та середньострокових стратегій та планування сценаріїв. Таким, як раніше, бізнес вже ніколи не буде. Ми підтримуємо наших клієнтів у перегляді та потенційному перетворенні їхніх організацій, щоб вони вийшли з цієї кризи сильнішими та були готовими процвітати у світі нових можливостей.

Залишайтеся в безпеці.

 

Гебхард Земке,

Партнер, Керівник глобального відділу фінансових послуг