• Переосмислення сектора страхування
Публікація:

Переосмислення сектора страхування

12 лютого 2021

Спалах коронавіруса впливає на діяльність страховиків як безпосередньо, через ризики андерррайтингу, включно зі зростанням смертності й захворюваності, так і через проблеми на ринку, наприклад зниження цін на акції, підвищення кредитних спредів, масове зниження рейтингів і низькі відсоткові ставки. Страховики реагують на кризу COVID-19 за багатьма напрямами, починаючи з питань, пов'язаних з працівниками й безперервністю бізнесу, і закінчуючи обслуговуванням клієнтів, і загальними економічними перспективами.

Прогнози на майбутнє:

 1. Очікується, що в 2021 році світові обсяги страхових внесків знову будуть на рівні, як і до кризи COVID-19.
 2. Попит на страхування може різко сповільнитися в 2020 році через пандемію, світовий рівень страхових внесків на страхування життя скоротиться на 6%, а страхових премії — на 0,1%.
 3. У сфері страхування життя найбільше постраждають заощадження, а у сфері страхування, не пов'язаного зі страхуванням життя, — подорожі і торгівля.
 4. На чолі з Китаєм ринки, що розвиваються можуть стати основою зміцнення світового ринку: загальні внески виростуть на 1% в 2020 році і на 7% в 2021 році.
 5. Крім втрат, пов'язаних з пандемією, інвестиційний прибуток залишиться низьким, оскільки відсоткові ставки залишаться низькими протягом тривалішого періоду.

Наслідки відрізняються на всіх етапах ланцюжка створення страхової вартості, включно із безпосереднім впливом на балансову вартість активів і пасивів, а також шкідливий вплив на навколишнє середовище з фінансовими наслідками. Глобальний характер цих наслідків має вирішальне значення для страховиків і їхніх регулюючих органів. Вплив на бізнес можна узагальнити за трьома основними категоріями: вплив на зобов'язання за договорами страхування, вплив змін на ринку активів на вартість і ліквідність, а також операційні ризики.

Органи страхового нагляду наголошують на необхідності посилення вимог для захисту страховиків від фінансової нестабільності

 • Деякі регулюючі органи очікують, що страховики збережуть капітал за рахунок раціонального використання політики виплат дивідендів і змінної частини винагороди. Мета полягає в тому, щоб підвищити стійкість до нестабільності через можливі наслідки COVID-19.
 • Органи нагляду відреагували, головним чином, прийняттям заходів щодо забезпечення операційного захисту страховиків від вимог регулюючих і наглядових органів, щоб вони могли продовжувати надавати послуги зі страхування. Ці заходи також допоможуть страховикам поліпшити моніторинг фінансових ризиків , пов'язаних з COVID-19.
 • Інші заходи, пов'язані з капіталом, повинні послабити тиск з боку органів нагляду й знизити схильність страховиків управляти своїми інвестиціями відповідно до загального стану економіки. Ці заходи містять розширення можливостей втручання з нагляду, запуску антициклічного важеля і перегляду вимог до капіталу.

BDO може допомогти страховикам  відреагувати на проблеми COVID-19 за допомогою трьох етапів — React, Resilience, Realise

Перший етап — React: захист вашого бізнесу

Криза COVID-19 продовжує сильно впливати на суспільство, бізнес і економіку загалом в усьому світі. Роль страхової галузі полягає в подоланні негативних потрясінь і нестабільності, і страхові компанії повинні адекватно реагувати на кризу. У міру того, як світова економіка відновлюється і реагує на пандемію, страхові компанії зіткнуться не тільки з низкою проблем, а й побачать нові можливості в середній і довгостроковій перспективі.

Спалах COVID-19 підтверджує актуальність страхової галузі як безпечної гавані за часів нестабільності. З цієї причини страховим компаніям вкрай важливо реагувати на прийдешні виклики за допомогою багатогранної і добре розробленої стратегії.

Вплив на страховиків:

Поведінка клієнта. У більшості країн офлайн покупки фактично припинилися, і зараз багато клієнтів роблять покупки онлайн. Загалом, де це можливо, клієнтів перенаправляють на онлайн платформи з усіх питань, запитів і для оформлення замовлень.

Претензії та обробка претензій. Очікується більший обсяг претензій в деяких сферах (наприклад, витрат операційного простою бізнесу), складний процес покриття витрат простою в транспортній сфері (наприклад, морське страхування вантажів) і також в секторі ресторанного і готельного бізнесу, і може знадобитися обробка претензій оперативно і надійно.

Фінансові показники та стабільність. Спад економічної та більш широкої суспільної діяльності вплине на фінансові показники страховиків. Інвестиційний дохід і відсоткові ставки, а також загальна волатильність ринку вплине на прибутковість і перспективи зростання. Страховики стикаються з проблемами й питаннями щодо ліквідності та платоспроможності.

Витрати та питання щодо витрат. Страховики можуть зосередити увагу на витратах у зв'язку з впливом COVID-19 на їхню прибутковість. Це може переорієнтувати страховиків на програму зміни ціни, включно з (але не виключаючи): короткострокові рішення щодо заробітної плати й пільг для працівників; витрати підрядника; моделі розташування й надання послуг; програма дій  щодо цифровізації; витрати сторонніх постачальників, управління постачальниками і ризики ланцюжків постачання.

Основна діяльність у центрі уваги:

 • Консультації з питань цифровізації і кібербезпеки
 • Питання бухгалтерського обліку й звітності (МСФЗ 16, МСБО 36, МСБО 1, розкриття інформації у зв'язку з COVID-19, розкриття інформації про коефіцієнт платоспроможності і стрес-тести)
 • Аудиторські послуги, бухгалтерський і податковий консалтинг
 • Системи і керівництва з управління, огляди систем післяпродажного обслуговування


Другий етап — Resilience: забезпечення стійкості і підтримання функціонування вашого бізнесу

Страховики не повинні залишати поза увагою довгострокові перспективи — навіть якщо вони зосереджені на задоволенні термінових потреб клієнтів, підтримці платоспроможності та забезпеченні операційної стійкості. Страховикам слід здійснювати великомасштабні інвестиції в трансформацію — в переосмислення основних ціннісних пропозицій, оптимізацію операцій, оновлення технологій, формування кадрового потенціалу майбутнього і відповідність новим нормативним вимогам. COVID-19 лише підкреслює важливість цих програм і, швидше за все, викличе швидку потребу в багатьох з них.

Операційна стійкість. Плани забезпечення безперервності діяльності не передбачали повну соціальну ізоляцію і вимоги резервних копій. Незважаючи на це, є підстави вважати, що більшість страховиків правильно відреагували на деякі проблеми, пов'язані з персоналом контакт-центрів. Нині страховики створили міжфункціональні кризові цільові групи для реагування на мінливу ситуацію.

Робоча група. Віддалена робота стала відносним культурним шоком для багатьох страховиків. Певні функції були перерозподілені для підтримки таких ключових видів діяльності як контакт-центри — планування робочої сили та перерозподіл ресурсів і навичок у сферах з високим попитом.

Сервісні операції та технології. Багато процесів, керовані вручну, призводять до уповільнення виконання робіт, збільшення числа помилок і накопичуваної невиконаної роботи, що нелегко усунути. Страховикам також доводиться розглядати можливість інтеграції з посередниками. Основна увага приділяється кібербезпеці і роботі з даними клієнтів, з огляду на високий ступінь конфіденційності інформації, якою управляють страховики.

Посередники (агенти, брокери і фінансові консультанти). Страховики, які вже інвестували в цифрові можливості підтримки посередників, мають більше можливостей для комунікації, обслуговування та надання послуг. Очікується, що відновлення діяльності посередників не складе особливих труднощів, проте нові види бізнес-операцій можуть бути ускладнені обмеженнями, пов'язаними із закриттям.

Основна діяльність у центрі уваги:

 • Забезпечення безперервності бізнесу шляхом впровадження ІТ-систем і рішень
 • Впровадження сталого фінансування для майбутньої стабільності
 • Підвищення експлуатаційної стійкості на період після завершення COVID-19
 • Зосередження уваги на інвестиціях і управлінні коштами


Третій етап — Realise: повернення до роботи і успіх у «новій реальності»

Керівники страхових компаній повинні діяти рішуче, щоб подолати збій, створений COVID-19. Крім розуміння основ в рамках RETHINK, страховики могли б використовувати залученість роботи з клієнтами, дисципліну виконання і організаційну культуру для відновлення динаміки, і зміцнити свої позиції  навіть у цей найважчий час. Кінцевою метою було б створення більш стійких операцій в міру того, як страховики будуть пристосовуватися до наступної дійсності.

Клієнт, продукт і поширення. У страховиків, чиї послуги не пов'язані зі страхуванням життя, є пріоритети, пов’язані з клієнтами, продуктами й розподілом. Це означає постійне спілкування з приводу покриття майбутніх потреб у послугах і переваг розподілу. Страховики, які надають послуги страхування життя, повинні підтримувати бізнес, швидко адаптуючись до нової дійсності.

Люди, операції і технології. Страховики стикаються з операційними загрозами й проблемами. Щоб подолати проблеми, пов'язані з віддаленою роботою, страховики застосовують інструменти для сприяння співпраці та залученню працівників. Системи контролю та безпеки посилюються для боротьби зі зростанням кіберзагроз.

Капітал, ліквідність і інвестиції. Низькі відсоткові ставки, більші спреди та більш низька вартість капіталу є суттєвою загрозою для платоспроможності. Фірми вживають заходів для оптимізації хеджування й захисту капіталу. Активне залучення регулюючих органів може допомогти послабити тиск на ліквідність, оскільки грошові потоки обмежуються відпускними та вимогами маржі. Тиск на прибуток, ймовірно, зросте через скорочення доходів і збільшення вимог.

Фінансова звітність і операції. Фінансова звітність та операції також можуть відчувати вплив COVID-19. Загальна волатильність ринку означає велику потребу у висновках кваліфікованих фінансових і актуарних груп, а також більш складну звітність для ради директорів, регулюючих органів і інвесторів. COVID-19 не зупинить внесення поправок до МСФЗ 9 та 17; насправді, це може лише посилити контроль над ключовими показниками.

Основна діяльність у центрі уваги:

 • Видання висновків, які вимагаються законом або регулюючими органами
 • Повністю аутсорсингові й спільні послуги з внутрішнього аудиту та забезпечення дотримання вимог законодавства
 • Послуги зі сталого розвитку
 • Консультування з питань стандартів фінансових інструментів і отримання дозволу регулюючих органів на їхню зміну


Будь ласка, ЗВ'ЯЖІТЬСЯ з нами для отримання детальної інформації про те, як BDO в Україні може вам допомогти.

 • Щоб прочитати повну версію брошури "RETHINK the Insurance Sector" завантажте файл нижче.
 • Як COVID-19 впливає на сектор страхування?
 • Який вплив має COVID-19 на послуги страхування, що не відносяться до страхування життя?
 • Яку підтримку отримує сфера страхування?
 • Які культурні зміни COVID-19 на ринку страхування?
 • 3 ключові етапи RETHINK: React, Resilience, Realise

 

Джерело BDO Global