• Реагування | Штатні підрозділи і основні структури - коригування прибутку
Публікація:

Реагування | Штатні підрозділи і основні структури - коригування прибутку

04 серпня 2020

У цій статті нашої нової серії «Трансферне ціноутворення» ми звернемо увагу на ще одне актуальне питання, яке виникло в результаті кризи, викликаної COVID-19: розподіл прибутку між штатними підрозділами і основними структурами.

Викладена нижче інформація описує першочергові короткострокові дії по мінімізації загальних податкових платежів з метою збільшення чистого грошового потоку в транснаціональній компанії, а також, яким чином зміна цільових прибутків або коригування відповідної бази витрат штатних підрозділів може збільшити грошові потоки і допомогти компаніям пережити цю кризу.

 

Модель трансфертного ціноутворення, яка існувала до кризи, викликаної COVID-19

Ваша компанія, як і багато інших, можливо, прийняла Модель трансфертного ціноутворення, в якій існує підприємницька організація, яка приймає на себе ризик, що є Основною структурою, яка використовує штатні підрозділи в інших податкових юрисдикціях для виконання досить обмежених функцій, при цьому наражаючись меншим ризикам, наприклад: Дистриб'ютори з обмеженими ризиками ( «ДОР»), Контрактні постачальники послуг в сфері дослідження і розробки, або, постачальники послуг в сфері продажів і маркетингу. За обмежені їх функції і обмежені ризики, які несе штатний підрозділ, він отримує регулярний щорічний прибуток.

Важливо відзначити, що такі штатні підрозділи не є «безризиковими», а скоріше - організаціями з «низьким ризиком». З іншого боку, саме Основна структура несе більшу частину економічних ризиків, з якими стикається Група. Завдяки своїй ролі в Групі Основна структура отримує весь прибуток Групи понад звичайного прибутку, одержуваного штатним підрозділом.

На жаль, щоб зберегти характеристику Штатного підрозділу, Основна структура також може нести збитки в умовах виробничих і / або економічних спадів, в той же час гарантуючи отримання регулярного прибутку Штатними підрозділами Групи. В результаті, Група сплачує податки в податкових юрисдикціях, в яких діють Штатні підрозділи, в той же час несучи податкові збитки в податковій юрисдикції Основної структури. Хоча цей сценарій не є ідеальним, він допомагає зберегти характеристики Штатних підрозділів і Основних структур відповідно до Керівництва ОЕСР з трансфертного ціноутворення та податковим законодавством / нормативними актами тих країн, які слідують Керівництву ОЕСР з трансфертного ціноутворення.

 

Вплив COVID-19 на Модель трансфертного ціноутворення

Згадані вище виробничі та / або економічні спади припускають наявність ситуацій в нормальних циклах, які слідують за, природними приливами і відливами бізнесу і економіки. COVID-19 не є звичайною діловою чи економічною подією. Це, скоріше, досить незвичайна, руйнівна подія світового масштабу в області охорони здоров'я, яка за своєю природою створює світову економічну кризу, що затьмарює фінансову кризу 2008 року і всі інші рецесії і економічні кризи, крім Великої депресії 1930-х років.

У цій статті, використовуючи наведений вище приклад, ми припускаємо, що ДОР все ще поширюють продукти Групи, постачальники звичайних послуг як і раніше надають послуги, і Основна структура все ще отримує вигоду від цих послуг. Якщо це не так, вам може знадобитися консультація фахівця з трансфертного ціноутворення та юрисконсульта, щоб визначити, чи можуть платежі, які виплачуються Основною структурою ДОР і постачальникам звичайних послуг, бути припинені протягом відповідного періоду відповідно до існуючих всерединіфірмових юридичних угод.

 

Зниження цільової норми прибутку для Штатних підрозділів

У світлі вищесказаного, які ваші альтернативи для збереження та управління грошовими коштами вашої Групи з урахуванням збереження характеристик Штатних підрозділів і Основний структури Групи? Ми пропонуємо наступне:

  • Визначити, чи може операційна маржа для ДОР, відповідно до керівництва з трансфертного ціноутворення щодо організацій з обмеженим ризиком в конкретній країні, бути зменшена в поточному діапазоні, нижче діапазону або навіть до нуля; і / або
  • Визначити, чи може націнка для постачальників послуг, відповідно до керівництва з трансфертного ціноутворення для організацій з обмеженим ризиком в конкретній країні, бути зменшена в межах поточного діапазону, нижче діапазону або навіть до нуля.

В кінці фінансового періоду 2020 року вашої Групи, оцініть і проаналізуйте спільну позицію прибутків / збитків Групи, щоб визначити, чи можуть знадобитися коригування на кінець року з метою максимального скорочення ситуацій, в яких Штатний підрозділ платить податок в одній країні, а Основна структура зазнає збитків . Порівнянні дані сторонніх компаній, які ви використовували для визначення цільової операційної рентабельності і приросту Групи, не будуть доступні в кінці року, тому ваші рішення повинні прийматися на основі оптимально доступної інформації на момент внесення коригувань кінця року. Це може включати оцінку фінансових даних за 2 і 3 квартали порівнянних даних, неофіційну або галузеву інформацію про розподіл збитків у вашій галузі або опубліковану державну інформацію. Ми сподіваємося, що інтервал рентабельності за 2020 рік, отриманий з усієї цієї інформації, відобразить економічний вплив COVID-19 на галузі і підприємства і обґрунтує ваші остаточні фінансові результати за фінансовий період 2020 року.

Роблячи такі заходи у відповідь на вплив COVID-19 на вашу Групу, ви зберігаєте максимальну частину грошових коштів Групи, підтримуючи при цьому характеристику підприємств в Групі з точки зору трансфертного ціноутворення.

 

Аналіз бази витрат, яка використовується для визначення вартості послуг

Ще одна стратегія, характерна для постачальників регулярних послуг вашої Групи, полягає в тому, чи потрібно вносити коригування в базу витрат, яка використовується при визначенні загальної вартості міжфірмових послуг (загальних витрат за надання послуги плюс договірна націнка, шляхом усунення):

  • Витрат, пов'язаних з працівниками зі значним періодом простою, який може бути викликаний спадом в діловій активності Групи внаслідок COVID-19; або
  • Витрат, пов'язаних з простоєм виробничих потужностей - прямим результатом спаду в діяльності Групи.

Якщо ця стратегія відповідає ситуації у вашій Групі, важливо спробувати визначити, які заходи вживають незалежні постачальники послуг в своїй діяльності для вирішення проблем простою і невикористаної потужності. Чи будуть одержувачі готові платити за час простою або невикористаної потужності провайдера, і чи можна змінити плату за послуги відповідно до існуючих правових угодам між третіми сторонами? Свідоцтва третіх сторін можуть послужити засобом обґрунтування рішень, прийнятих керівництвом Групи.

Зробивши такі кроки, ви знизите загальну суму вартості міжфірмових послуг, що дозволить Основний структурі зберегти більше грошей, ніж зовсім не роблячи цього.

 

Про керівний принцип Rethink від BDO

 

 

Наступні кроки

Подумайте про альтернативні коригування моделі трансфертного ціноутворення вашої Групи і про те, чи можуть ці зміни бути зроблені відповідно до ваших існуючих всерединіфірмових юридичних угод. Для цього може знадобитися незалежна юридична консультація. Якщо це буде можливо, виконайте фінансове моделювання, щоб визначити вигоду для Групи в формі зниження податкових витрат. Ретельно документуйте рішення, прийняті керівництвом Групи щодо цих альтернатив, і зберігайте цю документацію, щоб бути готовими до будь-якої майбутньої перевірки трансфертного ціноутворення будь-яким податковим органом. Переконайтеся, що ви готуєте актуальну документацію з трансфертного ціноутворення за 2020 рік, яка повністю документує вплив COVID-19 на вашу галузь і ваш бізнес, а також рішення, пов'язані з трансферним ціноутворенням, прийняті керівництвом для подолання економічних наслідків пандемії.

 

Джерело BDO Global