Публікація:

Нова реальність для виробничої компанії: 5 ідей щодо побудови стратегії зростання після COVID-19

06 липня 2020

Відповідно до того, як ми переходимо до етапу відновлення після пандемії COVID-19 і починаємо думати про стратегії зростання в секторі виробництва та розподілу, кілька сфер діяльності відразу ж виходять на перший план. Будучи галуззю, яка особливо сильно постраждала від збоїв на ринку, виробники переглянули багато проблем: що необхідно змінити, щоб вижити? Як виглядає успіх? Які повинні бути зміни, щоб залишитися конкурентоспроможними?

Збої в ланцюзі поставок і зростаючі витрати підривають конкурентоспроможність. Ті, хто розробить і реалізує план вирішення цих проблем, зможуть зберегти і збільшити свою частку на ринку без шкоди частки прибутковості.

Наша команда визначила п'ять основних напрямів для початку розробки стратегії зростання для вашого виробничого бізнесу, щоб скористатися всіма можливостями.

 

1. Збої в ланцюзі постачань

Традиційні ланцюги поставок — як прямі поставки матеріалів, так і продаж товарів —  були порушені унаслідок пандемії. І вони будуть порушені ще деякий час. Крім того, зросли витрати. Для збереження конкурентоспроможності підприємствам необхідно знаходити нові канали поставок, мінімізуючи при цьому збільшення додаткових витрат. Для боротьби з порушеними каналами збуту виробники повинні або знаходити нові джерела доходу, або розширювати наявні. Це може означати появу нових продуктів або нових партнерських відносин каналами збуту.

Як можна почати з включення цього в свою стратегію зростання? Складіть і виконайте план щодо перегляду і коригування джерел поставок матеріалів з метою підвищення стійкості до зовнішніх впливів, управління витратами і коригування політики щодо товарно-матеріальних запасів. Крім того, вам слід розглянути варіанти виходу на ринок, подумати про диверсифікацію портфеля продукції і підготуватися до розширення нових каналів збуту.

 

2. Ерозія маржі

Ще одним пунктом є зниження маржі в доступному для огляду майбутньому. Це просто реальність, яку необхідно враховувати у міру відновлення і пожвавлення бізнесу. Ви хочете, щоб ваш виробничий бізнес залишався конкурентоспроможним, підтримував або збільшував частку ринку і поліпшував маржу. Ось чому ваша стратегія зростання повинна враховувати той факт, що прямі матеріальні витрати збільшилися, в той час як деякі витрати залишилися незмінними. Крім того, в більшості випадків доходи знизилися разом з продуктивністю.

Щоб почати розробку плану, необхідно передбачити скорочення прямих матеріальних витрат і фіксованих витрат при одночасному збільшенні доходів і продуктивності. Це може бути автоматизація виробничих ліній, переоснащення частин компанії і відповідна перепідготовка персоналу. Якщо це можливо, повна зміна того, що виробляється, може бути рішенням. Ми бачили, як деякі виробники роблять це успішно.

Залишатися на вершині фінансового прогнозування, щоб реагувати на поточну і майбутню ситуацію дуже важливо для управління витратами та грошовими потоками.

 

3. Управління трудовими ресурсами

Життєво важливо захищати персонал організації для підтримки продуктивності і планування на майбутнє. Особливо це стосується сектора виробництва і розподілу, оскільки значна частина цього сектора залежить від кваліфікованої робочої сили. Безпрецедентні труднощі обмежили можливості багатьох виробничих підприємств у сфері управління персоналом. Багатьом довелося звільнити працівників, оскільки виробничі лінії були зупинені. Або ж вони зіткнулися з нестачею робочої сили, викликаної закриттям кордонів, яка не дозволяла іноземним працівникам виконувати свою роботу.

Якими можуть бути наступні кроки на шляху до вирішення цієї проблеми? Ми рекомендуємо проконсультуватися з нашою командою HR-консультантів щодо варіантів, пов'язаних з програмами повернення до роботи, оновленням кадрової політики, підтримкою керівництва і менеджменту, а також з комунікаційною стратегією персоналу.

 

4. План забезпечення безперервності бізнесу

Для організації важливо мати надійний план забезпечення безперебійного функціонування, щоб мінімізувати ризик збоїв при зміні умов. Більшість виробничих підприємств не мають подібних планів, що робить їх більш сприйнятливими до змін на ринку. Відповідно до того, як змінюються умови на виробництві, вашому бізнесу потрібно бути готовим до змін, які з кожним разом ставатимуть все сильніше і сильніше.

В рамках стратегії зростання ми рекомендуємо розробити, протестувати і впровадити план забезпечення безперервності бізнесу, щоб звести до мінімуму збої в роботі при зміні умов. Це — забезпечення безперебійного функціонування бізнесу, управління грошовими потоками, переосмислення бюджетів, підтримка важливих відносин з постачальниками і зацікавленими сторонами, а також використання технологій для підтримки функціонування різних платформ. Ніколи ще не було так важливо планувати  майбутнє з урахуванням вимог до забезпечення безперервності бізнесу.

 

5. Управління грошовими потоками і оборотним капіталом

Здатність динамічного прогнозування відповідно до того, як  змінюються умови, дозволяє підприємствам максимально використовувати оборотний капітал і запобігати дефіциту грошових коштів. Традиційні процеси складання бюджету і планування грошових потоків не дозволяють часто переглядати планування, що робить вас більш уразливими під час змін умов.

Процеси складання бюджету і планування грошових потоків повинні забезпечувати можливість переглядати планування якщо буде потреб. Ви повинні вміти керувати бізнесом в будь-який момент і швидко реагувати на зміни. Кожен бізнес так чи інакше зазнає збитків у зв'язку з економічним спадом. Це підкреслює важливість управління ліквідністю і грошовими потоками нині, з урахуванням факторів невизначеності для майбутнього планування.

 

Джерело BDO Canada