• Реагування | Адаптація роялті і платежів за послуги в короткостроковій і довгостроковій економічній ситуації
Публікація:

Реагування | Адаптація роялті і платежів за послуги в короткостроковій і довгостроковій економічній ситуації

31 липня 2020

Всі знають байку Езопа про черепаху і зайця. Заєць поспішає і виривається вперед, в той час як черепаха зберігає заданий темп, і перемагає на фінішній прямій. Хоча в байці є важлива мораль, яку потрібно розуміти, іноді потрібно бути і черепахою, і зайцем.

Внутрішньофірмові угоди з нематеріальною власністю або послугами можуть стати цінним інструментом для підприємств, які прагнуть вирішувати короткострокові і довгострокові проблемами, що виникли внаслідок пандемії COVID-19. У цій статті ми розглядаємо практичні стратегії, які можуть допомогти спочатку пережити швидкий спад, а потім адаптуватися до досить інших умов, які можуть виникнути згодом.

Трансферне ціноутворення використовується для ціноутворення угод між пов'язаними сторонами. Принцип, що лежить в його основі, полягає в тому, що ціни й умови, які використовуються між такими сторонами, повинні відображати умови відкритого ринку — тим самим забезпечуючи результат «укладення угод на ринкових умовах» для розподілу прибутку і збитків.

З цього випливає, що в разі внесення суттєвих змін до ринкових умов, можливо буде потрібно також адаптувати політику трансфертного ціноутворення з урахуванням цих змін. Це не тільки потенційно вигідно з точки зору грошових коштів, але й відповідає належній практиці дотримання податкового законодавства. В обставинах, що склалися такі зміни у сфері трансфертного ціноутворення можуть допомогти підприємствам ефективно вирішувати нагальні завдання з управління ліквідністю та грошовими коштами.

Якщо говорити про середньо- і довгострокову перспективу, можна сказати, що вплив пандемії на бізнес-моделі і ланцюжки поставок означає, що стратегічні або оперативні зміни повинні будуть враховуватися багатьма групами. Трансферне ціноутворення має бути ключовою частиною будь-якого такого аналізу для забезпечення того, щоб будь-які зміни були ефективними з точки зору витрат і відповідали вимогам.

Нематеріальні активи і послуги вже давно є ключовими питаннями трансфертного ціноутворення — вони значно впливають на створення вартості. Тому належна їм винагорода може значно вплинути на рух грошових потоків групи і ефективну ставку оподаткування. Унаслідок цього, вони завжди представляли інтерес для підприємств, які прагнуть розробити стратегії трансфертного ціноутворення, а також для податкових органів, які бажають забезпечити дотримання принципів і законодавства щодо трансфертного ціноутворення. Очікується, що обидві зацікавлені сторони продемонструють ще більший інтерес до цих питань; підприємства змушені в силу непередбачених обставин переглядати свою політику, а податкові органи в усьому світі стикаються з величезним бюджетним дефіцитом, який необхідно фінансувати.

 

Що слід розглянути в короткостроковій перспективі?

Для багатьох підприємств готівкові гроші зараз є розкішшю. У короткостроковій перспективі ви можете просто відкласти виплату внутрішньогрупових роялті і оплату послуг. Це може означати, що необхідно розглянути питання, пов’язані з несвоєчасною оплатою, однак вигоди від руху грошових потоків можуть переважити такі витрати. Як і у випадку з будь-якими коригуваннями цін, необхідно розглянути питання про вплив на внутрішньогрупові угоди і може знадобитися юридична консультація.

Грунтуючись на цьому підході, якщо нематеріальне майно ліцензується у підприємства, що є пов'язаною стороною, то можливо варто переглянути угоду, щоб скористатися пільговим періодом виплати роялті, наприклад, до тих пір, поки продажі не досягнуть певного рівня в підприємстві-ліцензіата. Як альтернатива можна використовувати поетапний підхід, наприклад, використання ковзної шкали ставок роялті, яка залежить від продажу. Будь-який з цих варіантів може привести до грошової вигоди для бізнесу, і з огляду на те, що приклади такого підходу можуть бути знайдені у взаєминах між незалежними сторонами, можна задовольнити вимоги, що пред'являються до комерційної сторони і мають першорядне значення для правил трансфертного ціноутворення.

Якщо нинішні умови позначилися на внутрішньогрупових послугах, то їх також слід переглянути. Чи був скорочений рівень обслуговування, наприклад, якщо персонал перебував далеко від свого звичайного місця роботи або якщо він не міг виконувати свої звичайні обов’язки? У цьому випадку вартість надання послуг, можливо, суттєво змінилася. З огляду на, що багато організацій використовують підхід, заснований на обліку витрат з урахуванням різниці при визначенні плати за послуги, важливо проводити огляд фактично понесених витрат, а не покладатися на витрати передбачені кошторисом.

Елемент витрат зазвичай має набагато більш істотний вплив, ніж маржа, і повинен бути проаналізований для забезпечення того, щоб плата відображала поточні чинники. Особливу увагу слід приділяти працівникам, які отримують державну підтримку або стимулюючі заходи, оскільки можуть існувати обмеження щодо послуг, які вони можуть надавати, або на основі визначення бази витрат на оплату послуг.

Таким чином, можна, і навіть доцільно, змінювати розмір роялті та плати за послуги, коли економічні умови є аномальними. Головне — стежити за тим, що станеться, якщо сторони угод будуть незалежними, і забезпечити складання надійної, своєчасної документації, що обґрунтовує підхід. Це буде необхідно для підтримки позицій по подачі податкових декларацій і для захисту будь-яких претензій з боку податкових органів на більш пізньому етапі.

 

Середньострокові і довгострокові перспективи

Давайте розглянемо довгострокову перспективу. Пандемія, швидше за все, вплине на ланцюжок поставок багатьох підприємств. Це може бути обумовлено рядом змін, таких, як необхідність: зменшення ризиків в ланцюжках поставок; впровадження переглянутих моделей поставок; або прийняття різних рішень у сфері технологій і електронної торгівлі. Будь-яка така зміна бізнес-моделі або операційної діяльності, ймовірно, вплинуть на трансферне ціноутворення щодо нематеріальних активів і послуг. Важливо, щоб трансферне ціноутворення розглядалося як ключова частина будь-яких таких змін у ланцюжках поставок.

Що стосується роялті, то будь-яка суттєва зміна може привести до зміни DEMPE (РВОЗЕ) (розробка, вдосконалення, технічне обслуговування, захист, експлуатація) аналіз нематеріальних активів для бізнесу, і політика у сфері трансфертного ціноутворення повинна бути адаптована таким чином, щоб кожна компанія групи визнавала відповідну винагороду або прибуток. Це цілком може вплинути на структуру нематеріального майна і угоди з нею, включно з роялті. Вкрай важливо, щоб ваше підприємство зробило все правильно — не тільки для того, щоб ви заплатили потрібну суму податку, а й для того, щоб ви могли обґрунтувати, довести і захистити свої дії в разі оскарження з боку податкового органу. Пам'ятайте, що у податкових органів будуть великі завдання щодо збільшення доходів.

Що стосується послуг, то необхідно буде враховувати будь-яку зміну ролей і місцезнаходження значної кількості людей в бізнесі. Будь-яка істотна внутрішня реорганізація, оптимізація відділів, функцій і сервісних центрів майже напевно буде мати наслідки для трансфертного ціноутворення. Як і у випадку з нематеріальними активами, їх необхідно буде розглядати як частину бізнес-моделі та переорієнтації ланцюжка поставок, яка повинна бути реалізована і документально оформлена відповідним чином.

 

Основні висновки

Будьте зайцем: пріоритетом зараз є захист вашого бізнесу в цей невизначений час. При цьому пам'ятайте, що принцип укладання угод на ринкових умовах  може бути вашим союзником з точки зору управління грошовими коштами. Нематеріальні активи та послуги можуть відкривати можливості для відстрочки або скорочення платежів готівкою.

Будьте черепахою: у найближчі місяці зміни у ваших бізнес-моделях і операційних моделях, швидше за все, зажадають стратегічного втручання з точки зору трансфертного ціноутворення. Нематеріальні активи і послуги, ймовірно, стануть ключовими питаннями, які необхідно буде розглянути. Будь-які зміни в моделях трансфертного ціноутворення повинні бути підтверджені і узгоджені з комерційними стратегіями.

Нарешті, вкрай важливо, щоб ви підтверджували і документували ці зміни, а потім забезпечували їхнє ефективне впровадження і моніторинг. Якщо це не буде зроблено, то в майбутньому, ймовірно, виникне значний ризик недотримання вимог законодавства.

 

Джерело BDO Global