• Розподіл прибутку і витрат: як щодо втрат?
Публікація:

Розподіл прибутку і витрат: як щодо втрат?

31 липня 2020

У цьому огляді, ми звертаємо нашу увагу на методологію розподілу прибутку і механізми розподілу витрат (1), а також обговорюємо, як на них можуть вплинути економічні потрясіння, викликані COVID-19. Розподіл прибутку зазвичай здійснюється в тих випадках, коли обидві (або всі) сторони, які беруть участь у внутрішньогруповій операції, володіють значними нематеріальними активами, які використовуються в рамках цієї угоди. В умовах кризи, подібно теперішній, викликаної COVID-19, нематеріальні активи можуть генерувати не прибуток, а скоріше збиток, наприклад, в результаті скорочення обсягів продажів брендованої продукції і фіксованих витрат, що перетворює розподіл прибутку на збиток.

Аналогічний ефект може бути досягнутий і щодо угод про витрати. Відповідно до таких угод, дві або більше пов'язані сторони вносять вклад в розробку нематеріального активу, при цьому їх частки витрат визначаються на основі оцінки відносної вартості або вигоди від використання нематеріального активу для кожної зі сторін. Незважаючи на те, що такий нематеріальний актив міг бути визнаний доцільним для інвестування в нього до кризи, в даний час все може виглядати по-іншому.

Окремо слід зазначити, що і методологія розподілу прибутку, і механізм дольової частки у витратах залежать від прогнозів щодо майбутніх витрат і вигод. Прогнози, розроблені до пандемії COVID-19, цілком ймовірно, будуть мало схожі на фактичні фінансові результати на наступний рік або більш тривалу перспективу. Якщо прогнози не будуть оновлюватися, можуть знадобитися коригування на кінець.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи, наприклад, торгові марки, актуальні з точки зору трансфертного ціноутворення в контексті Керівних принципів ОЕСР з трансфертного ціноутворення на 2017 рік. Нематеріальний актив, з точки зору ОЕСР, не являє собою ні матеріальної, ні фінансової цінності, яка не може належати або контролюватися для використання в комерційній діяльності, і використання або передача якого в комерційній угоді між незалежними компаніями, винагороджується при порівнянних обставинах.
Так, наприклад, просте використання назви компанії може привести до отримання економічних вигод, які повинні належним чином винагороджуватися, відповідно до принципу "витягнутої руки".

На думку ОЕСР і більшості податкових органів, обговорення даних і фактів, що відносяться до нематеріальних активів, має бути включено в документацію з трансфертного ціноутворення. Це вимагає точної ідентифікації використовуваних або переданих нематеріальних активів і відповідних договірних угод. У директивах ОЕСР говориться, що вирішальне значення для розподілу прибутку має не тільки юридичне право власності на нематеріальний актив, а й фактичне виконання функцій по створенню та підтриманню вартості. Тому необхідно провести детальний функціональний аналіз, що документує функції, активи і ризики розвитку, удосконалення, модифікації, захисту та експлуатації ( "DEMPE").
Метою даного аналізу є підтвердження відповідності між (попередніми) договірними угодами і фактичною операційною поведінкою сторін. Крім того, аналіз DEMPE формує основу для розподілу прибутку кожної зі сторін по контрольованим операціях.

Розподілення збитку?

Наприклад, в разі збитку, який може бути викликаний COVID-19, застосовуваний TPSM і базові угоди вимагають ретельної перевірки з точки зору оподаткування та трансфертного ціноутворення.
Питання для розглядання включають в себе:

  • Чи допускають угоди і формули застосування поділу збитків?
  • Чи є у будь-якої організації гарантований мінімальний прибуток, який може обмежити розподіл збитків?
  • Чи можуть угоди бути оновлені з урахуванням поточних економічних умов?

Всі ці питання повинні бути ретельно розглянуті при застосуванні методики розподілу прибутку

Розподілення витрат

В угодах про розподіл витрат виникають аналогічні питання. Якщо одна зі сторін угоди про спільне несення витрат знаходиться в критичній економічній ситуації, можливо, що її внески будуть відкладені або навіть анульовані. В цьому випадку, можливо, буде потрібно внести відповідні корективи в угоду про спільне несення витрат і в будь-які додаткові угоди (наприклад, ліцензійні угоди). Крім того, весь механізм спільного несення витрат може опинитися під загрозою, і компанії, можливо, доведеться подумати про його "розкручування". Наприклад, якщо результати спільних зусиль з розвитку нематеріальної власності можуть бути визнані марними у зв'язку з кризою, можливо, буде потрібно повністю розірвати угоду.

Прогнози

Трансферне ціноутворення в рамках угод про розподіл витрат і реалізація методології розподілу прибутку залежать від фінансових прогнозів. Розробка моделі трансфертного ціноутворення для угод про розподіл витрат вимагає використання прогнозів для розрахунку відносної вигоди для кожної зі сторін нематеріального майна, що розробляється в рамках угоди.
Цей розрахунок є частиною визначення як "вступного внеску" для раніше існуючого нематеріального майна, так і щорічних платежів по дольовій участі у витратах для фінансування поточного розвитку. Для існуючих угод про розподіл витрат, використання до-пандемічних прогнозів може привести до неточних прогнозів прибутків та витрат, що, в свою чергу, може спотворити відносні вигоди і привести до прорахунків платежів, пов'язаних з розподілом витрат. В цьому випадку для виправлення цих прорахунків будуть потрібні досить великі ретроактивності коригування. Своєчасно оновлені прогнози можуть зменшити ризик ретроактивності коригувань.

При розрахунку розподілу прибутку деякі ключі, за допомогою яких розподіляється залишковий прибуток, також залежать від прогнозів доходів, витрат і вигод. У цьому випадку політика трансфертного ціноутворення, заснована на до-пандемічних прогнозах, може привести до недоплати або переплати трансфертних цін, а також до потенційних корегувань на кінець року.

Висновки

Методології розподілу прибутку і угоди про розподіл витрат відносяться до більш складних структур трансфертного ціноутворення навіть в стабільному економічному середовищі. У нинішніх умовах, коли багато компаній зазнають збитків, а до-пандемічні прогнози, швидше за все, не відображають наші нинішні економічні реалії, ці структури вимагають додаткової уваги. Необхідно переглянути угоди з урахуванням економічних реалій в прогнозах і розрахунках.

 

Джерело BDO Global