• Resilience | Діапазон поновлення: коли минуле вже не є прологом
Публікація:

Resilience | Діапазон поновлення: коли минуле вже не є прологом

18 серпня 2020

Нині ми всі добре розуміємо труднощі податкового планування і планування трансфертного ціноутворення, враховуючи поточні економічні умови. Здатність управляти грошовими коштами була на першому плані, при цьому трансферне ціноутворення було невід'ємною і необхідною складовою. Проте інші найважливіші питання трансфертного ціноутворення залишаються актуальними і робота фахівця з трансфертного ціноутворення ще далека від завершення. У найближчі кілька місяців необхідно провести переоцінку глобальних виробничо-збутових ланцюжків з урахуванням переходу від принципу «точно в строк» до принципу «про всяк випадок». Також необхідно проводити планування документації на 2020 р. — в очікуванні звичайного циклу підготовки документації, до отримання підтримки щодо змін у трансферному ціноутворенні, внесених у 2020 р., швидше за все, призведе до додаткових витрат часу і коштів.

Але в проміжку між проблемами управління грошовими коштами і більш довгостроковим ланцюгом створення вартості і особливостями ведення документації настав час переосмислити трансферне ціноутворення в поточному році. Рішення проблеми трансфертного ціноутворення в 2020 р. має вирішальне значення для зниження ризиків як потенційно великих коригувань трансфертного ціноутворення наприкінці року, так і майбутніх розбіжностей. Це може також забезпечити можливість для оптимізації трансфертного ціноутворення.

Звичайно, завжди необхідна підтримка в коригуванні трансфертного ціноутворення, особливо в тих випадках, коли минуле вже не є прологом (при цьому ми приносимо свої вибачення Шекспіру). Де можна знайти таку підтримку? Серед безлічі опублікованих статей на цю тему лише деякі містять конкретні пропозиції щодо вирішення проблеми коригування трансфертних цін у цей час безпрецедентних потрясінь на ринках і в економіці. Ще менше з них пропонують практичний шлях вперед для податкових відомств, які відчувають нестачу ресурсів.

Як альтернатива ми пропонуємо щось інше — підхід, який повністю відображає історичний порівняльний аналіз, який ви, ймовірно, застосовували в минулі роки, як щодо дотримання вимог, так і по відношенню до ціноутворення.

Але спочатку корисно коротко викласти, де ми знаходимося і чому це так важливо.

  • Більшість компаній розробляють свої контрольні показники трансфертного ціноутворення на основі загальнодоступної фінансової звітності порівняних компаній. (Альтернативою використання критеріїв, отриманих від порівнянних компаній, є використання методології, заснованої на порівнянних неконтрольованих цінах (CUP) або угодах (CUT). На практиці методології CUP і CUT використовуються відносно рідко). Група або ряд порівнянних компаній зазвичай містить не менше десяти і не більше 25 компаній, хоча в деяких випадках групи можуть бути як менших, так і більших розмірів.
  • Фінансові дані державних компаній зазвичай стають загальнодоступними через п'ять-шість місяців після закінчення року. Таким чином, дані за 2019 календарний рік стали доступні зовсім недавно, а дані за цей рік (2020 р.) будуть доступні, здебільшого, лише в 2021 році.
  • В результаті цього тимчасового відставання, планування трансфертного ціноутворення на будь-який конкретний рік, зазвичай, ґрунтується на наявних фінансових даних за трирічний період до (але не включно з) року, який розглядається. Так, наприклад, планування трансфертного ціноутворення на 2020 р. зазвичай ґрунтується на фінансових даних за період 2017-2019 рр.
  • У «нормальний» економічний час це відставання не представляє суттєвої проблеми, так як, здебільшого, у фінансових результатах ряду компаній загалом спостерігається незначна розбіжність за роками, а середній показник за три роки допомагає згладити такі зміни при виникненні.
  • 2020 рік — це далеко не «нормальний час». Для компаній, які намагаються скоригувати свої трансфертні ціни до 2020 р. (і ринкові діапазони прибутковості) з урахуванням наслідків пандемії COVID-19, аналіз на основі фінансових даних за 2017-2019 рр. практично не потрібен, оскільки фінансова інформація за попередній рік більше не є надійним індикатором поточних умов.

 

Що робити?

Взагалі, більшість запропонованих підходів поділяються на дві групи — підходи, засновані на статистичних коригуваннях фінансових даних за 2017-2019 роки, і підходи, засновані на аналізі наслідків попередніх рецесій, особливо Великої рецесії (починаючи з кінця 2008 року і впливаючи на наступні роки).

Обидва підходи мають істотні недоліки. Підходи до статистичного коригування часто передбачають відносно складні аналітичні методи, які можуть виходити за рамки їхнього практичного застосування для більшості компаній. Аналіз наслідків Великої рецесії видається більш перспективним оскільки він наближається до традиційних методів трансфертного ціноутворення. Однак застосування цього підходу обмежене значними відмінностями між впливом Великої рецесії і нинішньою кризою Covid-19 на конкретні галузі промисловості і економіку у світі.

Існує більш прямий і практичний підхід до планування трансфертного ціноутворення в поточному році, який не передбачає використання невідомих нових джерел даних або складних методів аналітичного моделювання. Цей підхід заснований на наявних методологіях трансфертного ціноутворення компанії і передбачає використання найактуальнішою ринкової інформації, доступної для зіставленого набору або галузі, в якій компанія здійснює трансферне ціноутворення. Ця інформація містить квартальні фінансові результати і аналітичні прогнози щодо фінансового положення порівнянних компаній.

Аналітики у великих брокерських компаніях відстежують і публікують прогнози очікуваного квартального прибутку компаній, здебільшого, на найближчі два роки (вісім кварталів). Прогнози прибутку засновані на моделях доходів і витрат і відображають як внутрішні, так і зовнішні показники. До цих факторів належать виробничі і комерційні витрати, ринкова кон'юнктура, а також глобальні економічні та політичні чинники. Залежно від компанії і галузі, прогнози аналітиків можуть оновлюватися кожен раз, коли з'являється нова інформація (але не рідше одного разу на квартал).

Оскільки прогнози прибутку публікуються на регулярній основі і містять як внутрішні, так і ринкові прогнози, вони є цінним ресурсом для аналізу трансфертного ціноутворення до отримання річних фінансових даних. Ці прогнози, поряд із щоквартальною подачею заявок до Комісії з цінних паперів і бірж США (форма 10-Qs), забезпечують введення даних в режимі, близькому до реального часу, що може слугувати основою для коригування політики у сфері трансфертного ціноутворення протягом поточного року.

Незважаючи на те, що таке використання прогнозів доходів має широке застосування, є деякі застереження, які слід враховувати. По-перше, оскільки прогнози не відображають фактичних фінансових результатів, а квартальні результати, здебільшого, не перевіряються, цей підхід може бути непридатний для документації, призначеної для дотримання вимог ОЕСР і місцевих країн щодо вимог до документації. По-друге, цей підхід безумовно обмежений для компаній, де є фінансові аналітики, і тому прогнози можуть бути доступні не для всіх порівнянних компаній і не для всіх географічних регіонів.

Незважаючи на ці застереження, використання прогнозів доходів забезпечує практичний підхід, узгоджений з методологією, якої дотримується більшість компаній при встановленні трансфертних цін. Він не передбачає ніяких нових аналітичних конструкцій і складних коригувань порівнянних даних. Аналіз може оновлюватися у разі потреби, так як прогнози прибутку регулярно оновлюються. Крім того, в міру отримання квартальних фінансових результатів, ця система самокоригується. Таким чином, використання прогнозних даних для поновлення трансфертного ціноутворення є підходом, який слід враховувати щоразу, коли компанія розглядає питання про те, як скоригувати трансферне ціноутворення в поточному році з урахуванням поточних економічних умов.

 

Джерело BDO Global