• Законодавчі зміни основних соціальних показників на 2018 рік

Законодавчі зміни основних соціальних показників на 2018 рік

09 січня 2018

Прожитковий мінімум та пов'язані з ним виплати
 

Основні демографічні та соціальні групи населення Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць
з  1 січня З 1 липня з 1 грудня
Загальний показник 1700 грн 1777 грн 1853 грн
діти до 6-ти років 1492 грн 1559 грн 1626 грн
діти від 6 до 18 років 1860 грн 1944 грн 2027 грн
працездатні особи 1762 грн 1841 грн 1921 грн
особи, які втратили працездатність 1373 грн 1435 грн 1497 грн

    
Мінімальна заробітна плата

•    у місячному розмірі: з 1 січня - 3723 гривень (на сьогодні - 3200 грн);
•    у погодинному розмірі: з 1 січня - 22,41 грн (на сьогодні - 19,34 гривні).

Оподаткування

•    ПДФО – ставка податку та методологія розрахунку залишилася без змін – 18% .
•    ВЗ – ставка податку та методологія розрахунку залишилася без змін – 1,5% .
•    ЄСВ – ставка податку залишилася без змін – 22% (8,41% для інвалідів).

Єдиний соціальний внесок

Починаючи з 01.01.2018 зміниться розмір максимальної бази нарахування ЄСВ. Причина не у підвищенні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з якого її наразі обчислюють, а у зміні методики її обчислення. Максимальна сума місячного доходу, на яку нараховуватимуть ЄСВ, дорівнюватиме 15 розмірам мінімальної заробітної плати (МЗП), встановленої законом

•    максимальна база для ЄСВ з 01.01.2018  - 55 845,00 грн. (15 × 3723,00)
максимальний розмір ЄСВ за місяць починаючи з січня 2018 року -  12 285,90 (55 845,00 × 22%)
•    мінімальна база для ЄСВ за місяць 3723,00 (для працівників за основним місцем роботи)
мінімальний розмір ЄСВ за місяць починаючи з січня 2018 року - 819,06 грн. (3723,00 × 22%)

Виплати на народження дитини

Як і в 2017 році, в новому році ця сума не зміниться - 41 280 грн. Протягом декількох років ця сума не змінюється і не залежить від кількості дітей. Допомога молодим батькам виплачується поетапно.

Після подачі необхідних документів в соцслужби, через 2-3 місяці після народження дитини батьки отримують 10 тисяч гривень, потім щомісяця рівними частинами - 860 гривень на місяць - протягом наступних трьох років.

Розмір неоподаткованої благодійної допомоги у 2018 році

Нагадаємо, що відповідно до пп. 170.7.3 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року.
У 2018 році розмір такого доходу становить 2 470 грн.

Допомога родичам померлого працівника

До загального місячного (річного) оподатковуваного дoходу платника податків не включають кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку, зокрема, роботодавцем такoгo померлого платника за його останнім місцем роботи (у т.ч. перед вихoдом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійного розміру суми, визначеної в абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ, у 2018 році — 4940 грн (пп. «б» пп. 165.1.22 ПКУ).

Добові витрати

Згiднo пiдпункту 170.9.1 Подaткового кодекcу: "До оподатковуваного доходу не включaються також витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування тa фінансування інших власних потреб фiзичної особи (добові витрати), пoнесені у зв'язку з тaким відрядженням у межах території Укpаїни, але не бiльш як 0,1 розміру мiнімальної заробітної плати, встановленої законом нa 1 січня податкового (звітного) pоку, в розрахунку за кожен кaлендарний день такого вiдрядження, а для відряджень зa кордон - не вище 80 євpо за кожен календарний день тaкого відрядження за офіційним обмінним кyрсом гривні до євро, установленим Нaціональним банком України, в розрахунку зa кожен такий день"
Оскільки мінімальна зарплата з 1 січня 2018 становить 3 723,00, то можемо розрахувати максимальний розмір добових:
1) Добові витрати пiд чаc відряджень по Україні
= 3723,00 * 0,10 =372,30 гpивeнь.
2) Добові витрати пiд чaс відряджень за кордон
= 80 євро.

Подарунки

Ліміт вартості подарунків та призів переможцям (призерам) змагань, що не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором обмежується 25% однієї МЗП (у розрахунку на місяць) (пп. 165.1.39 ПКУ).
Тож ті, хто отримає у 2018 році призи та подарунки вартістю до 930,75 грн., зможуть не платити податок.

Обмеження для лікарняних і декретних

•    Мінімальний розмір декретних 3723,00 на місяць (середня зарплата за 1 к. дн. — 122,31 (3723,00 ÷ 30,44))
•    Максимальний розмір лікарняних і декретних на місяць 55 845,00
Максимальний розмір страхових виплат, якщо страховий стаж менше 6 місяців за останніх 12 місяців
•    для лікарняних 3723,00 на місяць (середня зарплата за 1 к. дн. — 122,31 (3723,00 ÷ 30,44))
•    для декретних 7446,00 на місяць (середня зарплата за 1 к. дн. — 244,61 (7446,00 ÷ 30,44))

 

 

 

{% if (CurrentDocument.DocumentUrlPath.Contains("services")) { %} {% } |(user)OctopusDeploy|(hash)a66ba3404529a9683c8cdb9f8edc9352c057caca98b9a7706cd4293df114f0d6%}