• Думки юриста стосовно створення Національного бюро фінансової безпеки

Думки юриста стосовно створення Національного бюро фінансової безпеки

10 травня 2018

Кирило Гаращук
Керівник юридичного департаменту BDO в Україні                                                    

Найближчим часом Верховна Рада України повинна розглянути законопроекти про створення Національного бюро фінансової безпеки (НБФБ).

Без перебільшення можна сказати, що НБФБ стане наступником податкової міліції, але з деякими особливостями. Основною метою нового органу буде розслідування злочинів у сфері публічних фінансів. При цьому саме визначення «публічних фінансів» на законодавчому рівні відсутній. Навіть серед вчених-теоретиків не існує єдиного визначення даного терміну, але багато сходяться на думці, що поняття публічні фінанси і державні фінанси не є тотожними. В цілому, задекларовані в законопроекті принципи дозволять виключити негативні сторони, які були притаманні податкової міліції у вигляді певного тиску на бізнес.

Є очевидні ризики: застосування даного закону буде багато в чому залежати від того, хто і як буде його застосовувати; яким чином правоохоронні органи будуть взаємодіяти між собою, чи буде використовуватися даний орган як інструмент тиску на політичних і комерційних конкурентів, адже співробітники НБФБ наділяються імунітетом від детективів НАБУ. Крім того, термінологія законопроекту в деяких випадках допускає неоднозначне тлумачення і може трактуватися не на користь платників податків. Широкі повноваження НБФБ, тим не менш, не нівелюють повноваження інших органів з розслідування корупційних злочинів в бюджетній сфері. На стику повноважень різних органів цілком можливі ситуації, при яких визначення підслідності та кваліфікації злочинів може привести до не однакової правозастосовної практики. На етапі узгодження законопроекту важливо враховувати, що законодавча невизначеність щодо діяльності системи правоохоронних органів України спричинить за собою неузгодженість: це і нечітке формулювання функціональних обов'язків, що призводить до дублювання та неефективного виконання професійних обов'язків; заплутана система принципів діяльності та завдань кожного правоохоронного відомства.

Законопроект № 8157 передбачає, по суті, ті ж процесуальні повноваження, які були притаманні податкової міліції та іншим слідчим органам, проведення досудових слідчих (розшукових) дій, в тому числі і негласних, призначення перевірок і ревізій. Орган державного фінансового контролю буде зобов'язаний передавати НБФБ в повному обсязі інформацію про ревізії і їх результати, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку - інформацію про емітентів, цінні папери, які знаходяться в обороті на фондових біржах і операціях по ним, інформацію про власників пакетів цінних паперів. НБФБ матиме право доступу практично до всіх державних реєстрів та персональної інформації. Аналіз можливостей НБФБ ставить перед ним високу моральну планку довіри населення і підприємців, яку бюро повинно завоювати для досягнення ефективних показників.

Ще більше думок експертів читайте в новому випуску журналу ФДК.

 

 

{% if (CurrentDocument.DocumentUrlPath.Contains("services")) { %} {% } |(user)OctopusDeploy|(hash)a66ba3404529a9683c8cdb9f8edc9352c057caca98b9a7706cd4293df114f0d6%}