• Підготовка управлінської фінансової звітності

Підготовка управлінської фінансової звітності

 

Дана послуга включає підготовку управлінської фінансової звітності будь-якої складності і деталізації у відповідності з внутрішніми вимогами та стандартами замовника. Підготовка здійснюється на підставі наданих форм, облікових політик та / або інструкцій щодо її заповнення. У разі необхідності наші фахівці можуть розробити форми управлінської звітності будь-якого рівня деталізації та складності, залежно від Ваших потреб.
  
Управлінська звітність може повністю базуватися на даних українського бухгалтерського обліку та трансформуватися в заданий формат за допомогою розробки таблиці відповідності українського та управлінського планів рахунків. У разі відмінності облікових політик замовника від вимог українських стандартів ми можемо внести необхідні корегування (додаткові нарахування, рекласифікуючі коригування та інше). Також, ми можемо організувати ведення управлінського обліку паралельно з українським бухгалтерським обліком, в т.ч. з його впровадженням у бухгалтерські облікові системи (напр., 1С ), що використовуються замовником.

 

 

{% if (CurrentDocument.DocumentUrlPath.Contains("services")) { %} {% } |(user)akononunchenko@bdo.ua|(hash)622a3301c2b63f429d1141792479a2f241d4881162253ceef788d82f6dab5df6%}