• Підготовка управлінської звітності

Підготовка управлінської звітності

 

Ця послуга містить підготовку управлінської фінансової звітності будь-якої складності і деталізації згідно з внутрішніми вимогами та стандартами замовника. Підготовка здійснюється на підставі наданих форм, облікових політик та / або інструкцій щодо її заповнення. У разі необхідності наші фахівці можуть розробити форми управлінської звітності будь-якого рівня деталізації та складності, залежно від ваших потреб.
  
Управлінська звітність може повністю базуватися на даних українського бухгалтерського обліку та трансформуватися в заданий формат за допомогою розробки таблиці відповідності українського та управлінського планів рахунків. У разі відмінності облікових політик замовника від вимог українських стандартів ми можемо внести необхідні корегування (додаткові нарахування, рекласифікуючі коригування та інше). Також, ми можемо організувати ведення управлінського обліку паралельно з українським бухгалтерським обліком, зокрема, з його впровадженням у бухгалтерські облікові системи, що використовуються замовником.