• Консалтинг для фінансових керівників

Консалтинг для фінансових керівників

 

•    Оцінка впливу змін у законодавстві на фінансовий стан і результати діяльності компанії.
•    Аналіз відповідності формування і зміни статутного капіталу вимогам законодавства й локальних актів компанії.
•    Консультації щодо випуску облігацій.
•    Консультації з питань застосування нормативно-правових й інших актів органів державної влади й управління (включаючи Національний банк України, Комісію з цінних паперів і фондового ринку України, Міністерство фінансів України).  
•    Консультації з розробки та впровадження методології підготовки звітності відповідно до МСФЗ.
•    Міжнародний аудит.