• Послуги для ПАТ по фінансовій звітності для ДКЦПФР

Послуги для ПАТ по фінансовій звітності для ДКЦПФР

 

•    Допомога в підготовці фінансової звітності публічних акціонерних товариств,     складеної згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності для надання в Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку.
•    Аудит фінансової звітності публічних акціонерних товариств, складеною згідно Національним Положенням (Стандартам) Бухгалтерського Обліку і Міжнародним Стандартам Фінансової Звітності для надання в Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку.