• Спеціалізовані огляди і дослідження

Спеціалізовані огляди і дослідження

 

•    Вірогідності відображення в обліку й звітності даних дебіторської й кредиторської заборгованості.
•    Підтвердження точності та достовірності фінансової і управлінської інформації.
•    Уніфікація системи фінансового контролю відповідно до національних і міжнародних стандартів фінансової звітності.