• Аудит додатка / ERP Системи

Аудит додатка / ERP Системи

 

Надмірні заходи контролю можуть мати негативний вплив на практичну діяльність компанії, неефективні — залишають організацію незахищеною.

Яким чином додатки підтримують бізнес-процеси і як ці процеси управляються додатками?

Аудит, який ми проводимо, допоможе знайти відповіді на наступні питання:
•    Виконання оцінки поточного контролю додатка (контроль логічного доступу, перевірка даних, що вводяться, бізнес-логіка, звітність, автоматичні обчислення, безпека баз даних) і операційної ефективності.
•    Оцінка ефективності, результативності, конфіденційності, цілісності, надійності та відповідності.
•    Більш ефективне використання функціонала і робочих процесів у рамках додатка або системи.