• Розробка програм скорочення витрат

Розробка програм скорочення витрат

 

•    Діагностика підприємства і його фінансової системи.
•    Вибір оптимального підходу до управління витратами бізнесу.
•    Визначення адекватних методів управління витратами та їх розподілу.
•    Виділення елементів майбутнього процесу управління витратами.
•    Формування моделі витрат.
•    Впровадження внутрішніх процедур з управління витратами.
•    Розробка та затвердження внутрішніх документів (заявки, бюджети, звіти).
•    Інформування та навчання учасників процесу.