• Управління оборотними засобами і грошовим потоком (TCM)

Управління оборотними засобами і грошовим потоком (TCM)

 

•    Розрахунок тривалості фінансового циклу.
•    Розрахунок потреби й аналіз структури оборотних коштів для фінансового циклу.
•    QRS - аналіз використання оборотного капіталу.
•    Побудова системи обліку та контролю дебіторської заборгованості.
•    Контроль та аналіз дебіторської заборгованості за строками виникнення.
•    Розрахунок коефіцієнтів інкасації на основі реєстру старіння дебіторської заборгованості.
•    Розробка кредитної політики.
•    Структурування асортименту та складання асортиментної матриці.
•    Проведення ABC і XYZ - аналізу товарних запасів.
•    Розрахунок коефіцієнтів оборотності товарних запасів.
•    Визначення точки здійснення замовлення і розрахунок величини страхового запасу.