• Рекрутинг фінансових фахівців


Повний комплекс послуг  містить:

• Стандартизований підхід до пошуку і добору висококваліфікованих фахівців фінансового сектора бухгалтерів, аудиторів, фінансових консультантів, фахівців з оподаткування, фінансових директорів та інших спеціальностей.
• Об'єктивне професійне тестування і психологічна оцінка: МСФЗ, П(С)БО, оподаткування і так далі, тести визначення типології особистості, рівня інтелекту і стилю комунікації/управління претендентів згідно з вимогами клієнта.
• Підтвердження рекомендацій і професійних досягнень претендентів на попередніх місцях роботи.
• Організацію інтерв'ю і допомогу Клієнтові в проведенні інтерв'ю.
• Супровід процесу звільнення затвердженого претендента з попереднього місця роботи.


Вигоди і гарантії клієнта:

• Високий рівень знань: ми, як провайдер професійних послуг, - володіємо великою добіркою важливих тестів з будь-якої зі спеціалізованих компетенцій: МСФЗ, П(С)БО, податки, аналіз звітності.
• Час і вартість: оцінка професійного рівня допоможе уникнути непотрібних проблем і витрат.
• Компетенція та досвід: наші HR консультанти спеціалізуються на найманні і відборі персоналу в галузі фінансів, бухгалтерського обліку та податкового обліку, отже, процес прийняття рішення затверджуватиметься співробітниками, які мають відповідний рівень знань.
• Комунікація з клієнтом: індивідуальний добір технології пошуку, який грунтується на баченні і розумінні цілей та вимог клієнта до вакантної позиції, надання звітів за вибіркою кандидатів з результатами тестування та рекомендаціями щодо професійного розвитку претендента.

 

Методи і технології - ми вибираємо кращі джерела пошуку відповідних кандидатів

• Пошук та добір персоналу (Head Hunting).
• Cпрямований пошук фахівців, серед тих, які успішно нині працюють (Executive Search).
• Пошук у бізнес-колах, через особисті ділові зв'язки, робота з власною базою даних, доступ до професійних мереж, ЗМІ та Інтернет (General Recruitment, Management Selection).
• Співпраця з навчальними закладами (партнерські відносини з провідними ВНЗами).
• Участь у Ярмарках вакансій та спеціалізованих виставках.


Коли необхідний кваліфікований фаїівець фінансового сектору:

• Аудит зовнішній/внутрішній.
• Процес супроводу переходу на МСФЗ.
• Ведення обліку згідно з МСФЗ.
• Складання звітності за МСФЗ.
• Процес реструктуризації, злиття, поглинань, бюджетування та побудови системи управлінського і фінансового обліку.
• Податки та податкове планування.
• Процес побудови системи внутрішнього контролю, CPI, BSC.
• Залучення капіталу.