• Рекрутинг фінансових фахівців

Повний комплекс послуг  включає:

•        Стандартизований підхід до пошуку і підбору високо кваліфікованих фахівців фінансового сектора - бухгалтерів, аудиторів, фінансових консультантів, фахівців з оподаткування, фінансових директорів та інших спеціальностей
•        Об'єктивне професійне тестування і психологічна оцінка: МСФЗ, П(С) БО, оподаткування і так далі, тести визначення типології особи, рівня інтелекту і стилю комунікації/управління претендентів відповідно до вимог клієнта
•        Підтвердження рекомендацій і професійних досягнень претендентів на попередніх місцях роботи
•        Організація інтерв'ю і допомога Клієнтові в проведенні інтерв'ю
•        Супровід процесу звільнення затвердженого претендента з попереднього місця роботи

 

Вигоди і гарантії клієнта:

• Високий рівень знань: будучи провайдером професійних послуг, ми володіємо великою добіркою важливих тестів з будь-якої зі спеціалізованих компетенцій: МСФЗ, П (С) БО, податки, аналіз звітності.
• Час і вартість: оцінка професійного рівня допоможе уникнути непотрібних проблем і витрат
• Компетенція та досвід: наші HR консультанти спеціалізуються на найманні і відборі персоналу в галузі фінансів, бухгалтерського обліку та податкового обліку, т.ч. процес прийняття рішення затверджуватиметься співробітниками, які мають відповідний рівень знань
• Комунікація з клієнтом: індивідуальний підбір технології пошуку, який грунтується на баченні і розумінні цілей і вимог клієнта до вакантної позиції, надання звітів за вибіркою кандидатів з результатами тестування та рекомендаціями щодо професійного розвитку претендента.

 

Методи і технології - ми вибираємо кращі джерела пошуку підходящих кандидатів

• Пошук та підбір персоналу (Headhunting)
• Cпрямований пошук фахівців, з числа тих, які успішно працюють в даний час (Executive Search)
• Пошук у бізнес-колах, через особисті ділові зв'язки, робота з власною базою даних, доступ до професійних мереж, ЗМІ та Інтернет (General recruitment, Management selection)
• Співпраця з навчальними закладами (партнерські відносини з провідними ВНЗ)
• Участь у ярмарках вакансій та спеціалізованих виставках

 

Коли необхідний кваліфікований спеціаліст фінансового сектору:

• Аудит зовнішній / внутрішній
• Процес супроводу переходу на МСФЗ
• Ведення обліку відповідно до МСФЗ
• Складання звітності за МСФЗ
• Процес реструктуризації, злиття, поглинань, бюджетування та побудови системи управлінського і фінансового обліку
• Податки та податкове планування
• Процес побудови системи внутрішнього контролю, CPI, BSC
• Залучення капіталу

 

{% if (CurrentDocument.DocumentUrlPath.Contains("services")) { %} {% } |(user)BDOMacroSigner|(hash)2066ba9fec2726afd2fd6b3a06b0bc573ae88fcc0ffaf14ec6e8a8e4a20cddd4%}