• Типова ілюстративна звітність згідно з МСФЗ 2018
Брошура:

Типова ілюстративна звітність згідно з МСФЗ 2018

14 січня 2019

Ілюстративна фінансова звітність компанії, що зареєстрована на біржі, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Ця ілюстративна фінансова звітність за МСФЗ призначена для використання в якості джерела загальної технічної довідки, оскільки вона показує запропоновані розкриття разом з їх джерелами. Вона не призначена для вирішення конкретних обставин будь-якої конкретної особи або організації.

 

{% if (CurrentDocument.DocumentUrlPath.Contains("services")) { %} {% } |(user)OctopusDeploy|(hash)a66ba3404529a9683c8cdb9f8edc9352c057caca98b9a7706cd4293df114f0d6%}