• Типова ілюстративна звітність згідно з МСФЗ 2018
Брошура:

Типова ілюстративна звітність згідно з МСФЗ 2018

14 січня 2019

Ілюстративна фінансова звітність компанії, що зареєстрована на біржі, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Ця ілюстративна фінансова звітність за МСФЗ призначена для використання в якості джерела загальної технічної довідки, оскільки вона показує запропоновані розкриття разом з їх джерелами. Вона не призначена для вирішення конкретних обставин будь-якої конкретної особи або організації.