• BDO в Україні повернула собі право на проведення аудиторських перевірок банків

BDO в Україні повернула собі право на проведення аудиторських перевірок банків

24 листопада 2017

BDO в Україні знову включено до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків згідно з Рішенням Правління Національного банку України від 16.11.2017 №732-рш.

Отже, BDO в Україні повернула собі право надавати аудиторський висновок (звіт) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності банків.

В інтересах своїх клієнтів консалтинговий підрозділ BDO в Україні розширив спектр консалтингових послуг банкам, у тому числі з  IT аудиту та Систем Управління Інформаційною Безпекою.

Це питання набуває актуальності у зв’язку з нещодавно прийнятою постановою Правління НБУ №95 від 28.09.2017 р., якою затверджено Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України. В ньому визначені обов’язкові вимоги щодо організації зазначених заходів, які поетапно мають впроваджуватися банками.

 

{% if (CurrentDocument.DocumentUrlPath.Contains("services")) { %} {% } |(user)akononunchenko@bdo.ua|(hash)622a3301c2b63f429d1141792479a2f241d4881162253ceef788d82f6dab5df6%}