Проміжна фінансова звітність відповідно до МСФЗ (IAS) 34

Компанія BDO опублікувала ілюстративну проміжну фінансову звітність станом на 30 червня 2020 року. Дана публікація містить пояснення і ілюстративну інформацію станом на 30 червня 2020 року, в тому числі ілюстративну інформацію, яка може знадобитися в зв'язку з наслідками пандемії COVID-19. До них відноситься знецінення активів, застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 16: орендні поступки, пов'язані з COVID-19, та ін.

Матеріал англійською мовою.