Проміжна фінансова звітність відповідно до МСФЗ (IAS) 34

Компанія BDO опублікувала ілюстративну проміжну фінансову звітність станом на 30 червня 2020 року.

Компанія BDO опублікувала ілюстративну проміжну фінансову звітність станом на 30 червня 2020 року. Дана публікація містить пояснення і ілюстративну інформацію станом на 30 червня 2020 року, в тому числі ілюстративну інформацію, яка може знадобитися в зв'язку з наслідками пандемії COVID-19. До них відноситься знецінення активів, застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 16: орендні поступки, пов'язані з COVID-19, та ін.

Матеріал англійською мовою.