Як COVID-19 впливає на навколишнє середовище?

Загалом, позитивними наслідками можна назвати зниження викидів парникових газів, поліпшення якості води, зниження рівня шумового забруднення, поліпшення якості повітря, а в деяких випадках, відновлення дикої природи. Негативними наслідками стали: збільшення медичних відходів, безсистемна утилізація засобів індивідуального захисту, зростання обсягу побутових відходів і ускладнення проблеми їхньої переробки.

Хоча вся світова спільнота сумісними зусиллями досліджує походження, поведінку й глобальний вплив вірусу, ці результати, ймовірно, будуть оприлюдненні лише через кілька років. Однак, багато хто вже зараз дійшов висновку, що причиною пандемії такого масштабу є результат людської діяльності: вирубка лісів, незаконна торгівля тваринами й зростання урбанізації. Незважаючи на те, що досягнення медицини дозволяли долати багато епідемій, були й ті, хто припускав, що пандемія глобального масштабу — це лише питання часу.

COVID-19 став одним із найпоширеніших зоонозів, що призвів до смерті 1,5 мільйона людей менш ніж за 1 рік.

COVID-19 є однією із зоонозних хвороб, що демонструє на скільки здоров'я людини й природа взаємопов’язані. Взаємодія з природою може стати причиною розвитку низки захворювань, які передаються від тварин людині. І насправді щороку зустрічається близько 3-4 нових інфекцій, більшість з яких походить від диких тварин. За останні 30 років приблизно 60-70% нових захворювань людини були зоонозного походження. Зростання спалахів такого виду хвороб є ознакою руйнування взаємозв'язку між людиною й природою, і швидше за все, ситуація ускладниться ще більше.

Різке збільшення обсягу побутових і медичних відходів є одним з ключових негативних наслідків COVID-19. Утворення відходів у період епідемії коронавіруса стало новою формою глобального забруднення. Запроваджений карантин, ізоляція й соціальне дистанціювання призвели до значного збільшення обсягу побутових (15-25%) і медичних відходів у закладах охорони здоров’я (у 10-20 разів).

Починаючи з 2020 року велика кількість дезінфікуючих засобів для боротьби з вірусом COVID-19 було застосовано при обробці доріг, у комерційних і житлових районах. Ці засоби вбивають як шкідливі, так і корисні організми, що створюють екологічний дисбаланс. Значна кількість дезінфікуючих і антисептичних засобів, таких як мило, містить високий вміст пестицидів, що порушують гормональний фон людини. Наприклад, пестицид Триклозан (під впливом сонячного світла перетворюється на високотоксичну сполуку — діоксин) природним чином став потрапляти в систему водопостачання.

Збільшення обсягу відходів COVID-19 також вплинуло й на систему управління відходами. Скорочення робочих місць / працівників привело до зниження рівня переробки відходів, і посилило проблеми збору та утилізації загальних відходів. Міські бюджети були скорочені внаслідок збільшення витрат на охорону здоров'я і впровадження норм соціального забезпечення. Уряди кількох країн запровадили обмеження щодо обсягів переробки з метою зменшення ризику зараження вірусом.

І це далеко не всі однозначні й побічні наслідки пандемії COVID-19. З багатьма з них ми будемо поступово стикатися протягом наступних місяців і навіть років. Але те, що очевидно навіть у короткостроковій перспективі — це нагальність для всіх нас усвідомити й зробити все можливе для захисту і відновлення біорізноманіття Землі, яке наразі знаходиться під загрозою зникнення.

Відновлення навколишнього середовища з урахуванням сталого розвитку буде мати вирішальне значення для майбутнього процвітання суспільства. Нижче наведено вісім можливих стратегій, які слід розглядати на всіх щаблях державного управління й бізнесу, і на всіх територіях.

     1.    Сталий розвиток індустріалізації

Зосередити увагу на використанні менш енергомістких галузей промисловості, екологічно чистих видів палива, технологій та розбудові сильної енергоефективної політики.

     2.    Екологічно безпечний і громадський транспорт

Заохочувати використання громадського транспорту замість особистого, популяризувати велосипеди як екологічно безпечний вид пересування.

     3.    Поновлювані джерела енергії

Збільшувати частку поновлюваних джерел енергії — сонячної, вітрової, гідроенергетичної, геотермального тепла та біомас.

     4.    Очищення і повторне використання стічних вод

Контролювати очищення вод як у промислових, так і в комунальних цілях. Повторно використовувати очищені стічні води для прибирання на дорогах, зливу туалетів тощо.

     5.    Зміна способу життя і звичок

Впроваджувати нові звички на роботі, наприклад, повний або частковий віддалений режим роботи. Популяризувати здоровий та екологічно безпечний спосіб життя.

     6.    Переробка та повторне використання відходів

Проводити широкомасштабні інформаційні кампанії щодо належного розподілу, методів поводження та утилізації відходів. Контролювати утилізацію небезпечних медичних відходів відповідно до вказівок ВООЗ.

     7.    Відновлення екологічної рівноваги та екотуризм

Поширювати екотуризм і сприяти відновленню культури й збереженню біорізноманіття.

     8.    Міжнародне співробітництво

Активно залучати міжнародні установи (в межах програми ООН із захисту навколишнього середовища) до процесу підготовки нової політики та узгодження її реалізації.

Відновлення навколишнього середовища матиме важливе значення для розвитку. І для цього ми маємо всі необхідні навички та інструменти. Якщо вам потрібна допомога в оцінці впливу COVID-19 на ваш бізнес, будь ласка, звертайтеся до фахівців BDO і вони допоможуть вам у вирішенні всіх питань.
 

Джерело BDO Global