Типова Ілюстративна звітність згідно з МСФЗ 2019 українською мовою

Ілюстративна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS).

Ця Ілюстративна звітність за МСФЗ не може бути використана для вирішення конкретних питань осіб або організацій і може бути використана в якості джерела загальної довідки.

Версія цієї Ілюстративної фінансової звітності 2019 року — це рік переходу на МСФЗ 16 «Оренда» і КТМФЗ 23 «Невизначеність щодо підходів до податку на прибуток».