Типова ілюстративна звітність згідно з МСФЗ 2020 українською мовою

BDO публікує ілюстративну фінансову звітність українською мовою за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS).

COVID-19 перервав пересування людей і рух товарів у всьому світі, а також вплинув на прибутковість і довгострокову життєздатність багатьох підприємств. ​У травні 2020 року Радою з МСФЗ були внесені поправки до МСФЗ 16 «Оренда», згідно з якими були змінені вимоги цього стандарту щодо модифікації оренди. Утім, інші вимоги МСФЗ не змінилися внаслідок впливу COVID-19.

Ця ілюстративна фінансова звітність розкриває зміни у вимогах МСФЗ; однак вона не була підготовлена для відображення загальних наслідків COVID-19 (наприклад, щодо державних субсидій, знецінення тощо). Для отримання додаткової інформації про наслідки COVID-19 для фінансової звітності відкрийте сторінку сайту ​BDO Global IFRS.

Також, варто зазначити, що ця ілюстративна звітність за МСФЗ не може бути використана для вирішення конкретних питань осіб або організацій і може бути використана як джерело для загального ознайомлення.