• Типова ілюстративна звітність згідно з МСФЗ 2020 українською мовою
Публікація:

Типова ілюстративна звітність згідно з МСФЗ 2020 українською мовою

02 листопада 2021

BDO публікує ілюстративну фінансову звітність українською мовою за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS).

COVID-19 перервав пересування людей і рух товарів у всьому світі, а також вплинув на прибутковість і довгострокову життєздатність багатьох підприємств. ​У травні 2020 року Радою з МСФЗ були внесені поправки до МСФЗ 16 «Оренда», згідно з якими були змінені вимоги цього стандарту щодо модифікації оренди. Утім, інші вимоги МСФЗ не змінилися внаслідок впливу COVID-19.

Ця ілюстративна фінансова звітність розкриває зміни у вимогах МСФЗ; однак вона не була підготовлена для відображення загальних наслідків COVID-19 (наприклад, щодо державних субсидій, знецінення тощо). Для отримання додаткової інформації про наслідки COVID-19 для фінансової звітності відкрийте сторінку сайту ​BDO Global IFRS.

Також, варто зазначити, що ця ілюстративна звітність за МСФЗ не може бути використана для вирішення конкретних питань осіб або організацій і може бути використана як джерело для загального ознайомлення.