ПРОМІЖНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ Роз'яснення до МСБО 34 (від 31 березня 2021 р.)

БДО опублікувала ілюстративну проміжну фінансову звітність за МСФЗ за квартал, що закінчився 31 березня 2021 року. Ця ілюстративна фінансова звітність містить розкриття інформації, стосовно наслідків COVID-19, а також приклад організації, яка прийняла недавні поправки до МСФЗ 16 «Поступки з оренди, пов'язані з пандемією COVID-19», на період після 30 червня 2021 року.

Ця публікація представлена у двох частинах.

  • Частина I роз'яснює МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» і містить методологічне керівництво.
  • Частина II містить ілюстративний приклад скороченої проміжної фінансової звітності.

Ця публікація це відмінний матеріал для всіх, хто має готувати або переглядати проміжну фінансову звітність.

Доступ до публікації можна отримати нижче (публікація англійською мовою). У разі виникнення додаткових запитань — Напишіть нам