Типова ілюстративна звітність згідно з МСФЗ 2021 українською мовою

BDO публікує ілюстративну фінансову звітність українською мовою за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS).

У той час як 2021 року в багатьох юрисдикціях поліпшились економічні перспективи, багато юрисдикцій і галузей як і раніше перебувають під суттєвим впливом наслідків COVID-19. Це і збої в ланцюжку поставок, і зміни попиту на товари і послуги, а також невизначеність щодо майбутніх урядових обмежень на ведення бізнесу.

У травні 2020 року Рада з МСФЗ внесла поправки до МСФЗ 16 «Оренда», які змінюють вимоги цього стандарту щодо модифікації оренди. Згодом, у березні 2021 року, Рада з МСФЗ внесла додаткові поправки до МСФЗ 16, згідно з якими продовжено період практичного прийому, передбаченого поправкою, внесеною в травні 2020 року. Решта вимог МСФЗ не змінилися внаслідок впливу COVID-19.

Ця ілюстративна фінансова звітність розкриває зміни у вимогах МСФЗ; однак вона не була підготовлена для відображення загальних наслідків COVID-19 (наприклад, щодо державних субсидій, знецінення тощо). BDO опублікувала додатковий матеріал Додаткові розкриття МСФЗ — Додаток «COVID-19» з наочними прикладами розкриття інформації внаслідок COVID-19, які містять, серед іншого:

  • Невизначеність щодо безперервності діяльності
  • Знецінення фінансових і нефінансових активів
  • Державна допомога, і
  • Модифікації фінансових зобов'язань.

У четвертому кварталі 2021 року BDO опублікує оновлений Додаток «COVID-19» з додатковими прикладами таких сценаріїв як сторнування збитку від знецінення, наочними прикладами розкриття інформації про суттєві судження і невизначеності, які виникають внаслідок змін у ситуації з COVID-19 тощо.

Для отримання додаткової інформації про наслідки COVID-19 для фінансової

звітності, перейдіть на мікросайт BDO’s Global IFRS.