BDO публікує Ілюстративну фінансову звітність станом на 31 грудня 2022 року

Компанія BDO опублікувала ілюстративну фінансову звітність за МСФЗ станом на 31 грудня 2022 року

Це оновлення містить розкриття інформації щодо прийняття поправок до МСБО 16, МСБО 37, а також інформацію про інші стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу (англійською мовою).

 

Джерело: BDO Global