BDO публікує Ілюстративну фінансову звітність станом на 31 грудня 2022 року

Це оновлення містить розкриття інформації щодо прийняття поправок до МСБО 16, МСБО 37, а також інформацію про інші стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу (англійською мовою).

 

Джерело: BDO Global