IASB випускає вузькопрофільні поправки до МСФЗ 16 — Зобов’язання з оренди при продажу та подальшій оренді

Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) випустила Зобов’язання з оренди при продажу та подальшій оренді (поправки до МСФЗ 16 Оренда), у яких пояснюється, як продавець-орендар обліковує операцію продажу та зворотної оренди після дати операції.

МСФЗ 16 містить вимоги щодо того, як обліковувати продаж і подальшу оренду на дату здійснення операції. Однак МСФЗ 16 не визначав вимог до подальшої оцінки операцій продажу та подальшої оренди, які тепер уточнюються поправками. При застосуванні вимог щодо подальшої оцінки орендних зобов’язань до операції продажу та подальшої оренди, поправки вимагають від продавця-орендаря визначати «орендні платежі» або «переглянуті орендні платежі» таким чином, щоб продавець-орендар не визначав би жодної суми прибутку чи збитку, яка стосується права користування, що зберігається за продавцем-орендарем.

Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2024 року або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування. Поправки застосовуються ретроспективно відповідно до МСБО 8 Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки до операцій продажу та подальшої оренди, укладених після дати початкового застосування.

Пресреліз IASB і поправки доступні тут


Джерело: BDO Global