BDO публікує Бюлетень IFRB 2023/09 «Первинна фінансова звітність - пояснення щодо оновлень IAS 1»

Цей новий стандарт запровадить вимоги до подання звіту про прибутки та збитки, а також вимоги до деяких компаній розкривати у фінансовій звітності «показники ефективності управління». У Бюлетені з МСФЗ від BDO узагальнено очікувані вимоги цього стандарту, включаючи очікувану дату набуття чинності.

Бюлетень англійською мовою. Звертайтеся до нас у разі виникнення додаткових питань.

 

Джерело: BDO Global