BDO випускає IFRB 2023/03. Рада з МСФЗ опублікувала Проєкт поправок щодо класифікації та оцінки фінансових інструментів

Рада з МСФЗ нещодавно опублікувала Проєкт поправок щодо класифікації та оцінки фінансових інструментів, який пропонує зміни до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: Розкриття інформації». Запропоновані поправки враховують відгуки, отримані в результаті перегляду вимог до класифікації та оцінки в МСФЗ 9 після впровадження, а також на коментарі зацікавлених сторін, зафіксовані в попередньому рішенні IFRIC щодо грошових коштів, отриманих через систему електронних переказів як погашення фінансового активу.

У проєкті пропонують внести зміни до вимог щодо врегулювання фінансових зобов'язань з використанням електронної платіжної системи та оцінки договірних характеристик грошових потоків фінансових активів, зокрема тих, що мають екологічні, соціальні та управлінські (ESG) характеристики. Проєкт також пропонує зміни та доповнення до вимог МСФЗ 7 щодо розкриття інформації. У Бюлетені BDO з МСФЗ 2023/03 узагальнено вплив запропонованих поправок.

Матеріал англійською мовою.


Джерело BDO Global