BDO публікує IFRB 2023/05 IASB оприлюднює поправки до МСБО 7 та МСФЗ 7 — Угоди про фінансування постачальника

BDO публікує IFRB 2023/05 IASB поправки до МСБО 7 та МСФЗ 7 — Угоди про фінансування постачальника.

Рада з МСФЗ нещодавно опублікувала Угоди про фінансування постачальника (Поправки до МСБО 7 та МСФЗ 7). Поправки спрямовані на те, щоб дати можливість користувачам фінансової звітності оцінити вплив угод про фінансування постачальника на зобов'язання і грошові потоки компанії, а також на її схильність до ризику ліквідності. Згідно з поправками, компанія повинна надавати конкретні якісні та кількісні відомості, пов'язані з її угодами про фінансування постачальника. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2024 року або після цієї дати, з можливістю дострокового застосування.

У Бюлетені IFR 2023/05 від BDO представлено стислий опис наслідків цих змін.

 

Джерело: BDO Global