BDO випускає IFRB 2023/06 Наслідки застосування МСФЗ (IFRS) 17 для нестрахових організацій

У Бюлетені з МСФЗ наведено кілька прикладів наслідків застосування МСФЗ (IFR) 17 для нестрахових організацій.

 

BDO випустила Бюлетень з МСФЗ 2023/06 «Наслідки МСФЗ 17 для нестрахових організацій». Хоча МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти» докорінно змінив порядок обліку страхових контрактів страховиками, нестрахові організації також можуть зазнати впливу, якщо вони укладають контракти, які підпадають під вимоги МСФЗ (IFRS) 17, що не завжди може бути очевидним. У Бюлетені з МСФЗ наведено кілька прикладів наслідків застосування МСФЗ (IFR) 17 для нестрахових організацій у таких сферах, як гарантійні контракти, контракти на надання послуг з фіксованою винагородою, договори фінансової гарантії, відшкодування, що надаються продавцем при об'єднанні бізнесу.

Джерело: BDO Global