BDO опублікувало IFRB 2023/08 «Рада з МСФЗ видає поправки до МСФЗ (IAS) 21 - Відсутність можливості обміну»

Рада з МСФЗ нещодавно випустила стандарт «Відсутність можливості обміну», який вносить зміни до МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів». Поправки вводять вимоги до оцінки того, коли одна валюта може бути обміняна на іншу валюту, а коли це неможливо. Поправки передбачають, що суб’єкт господарювання повинен оцінити поточний обмінний курс на момент укладення угоди, коли він приходить до висновку, що валюту неможливо обміняти на іншу валюту.

У Бюлетені BDO з МСФЗ (IFR) 2023/08 міститься перелік наслідків цих змін.

Бюлетень англійською мовою. Звертайтеся до нас у разі виникнення додаткових питань.

Джерело: BDO Global