Дослідження BDO показує, що мають зробити будівельні компанії вже сьогодні для подолання глобальної кризи кадрів у майбутньому

Згідно з нещодавнім дослідженням компанії BDO, попри складні економічні обставини, половина опитаних будівельних компаній очікує збільшення чисельності персоналу до кінця 2023 року.

Дослідження показало, що в будівельній галузі країн світу найбільш затребуваними є кваліфіковані фахівці на будівельних майданчиках, проєктувальники та фахівці із закупівель.  Однак, ці посади є менш привабливими для представників Наступного покоління (Next Generation). Як наслідок, будівельна галузь втрачає позиції в глобальній боротьбі за фахівців Наступного покоління, поступаючись місцем таким галузям як фінансові послуги, технології та природні науки.

  • 51% опитаних будівельних компаній планують збільшити кількість працівників у другій половині 2023 року.
  • Водночас половина (50%) зазначає, що їм складно залучати і утримувати молодих фахівців на ранніх етапах кар'єри. Лише кожна шоста (16%) компанія в цій галузі повідомляє про відсутність проблем під час найму працівників на вакансії.
  • Наступне покоління розглядає сферу будівництва лише 8-им найпопулярнішим варіантом для побудови кар'єри серед 11 галузей, оцінених у дослідженні BDO.
  • Тільки 28% студентів заявляють, що вони «дуже зацікавлені» в побудові кар'єри в галузі будівництва.

Глобальне опитування від BDO охоплює 713 точок зору на будівельну галузь. У ньому взяли участь 336 осіб, які відповідають за прийняття рішень у цій сфері, а також 378 представників Next Generation на 10 ринках серед п'яти континентів.

Дослідження встановило, що будівельний сектор переживає низку випробувань, пов’язаних з тиском інфляції, проблемами в ланцюгах постачань, зростанням вартості фінансування та посиленням регуляторного навантаження. Ці проблеми поглиблюються через складнощі в залученні та утриманні на посадах молодих фахівців, що знаходяться на ранньому етапі кар’єри.

Згідно з дослідженням BDO, Наступне покоління —люди, народжені в кінці 1990-х / на початку 2010-х років, — є сильним та соціально вмотивованим поколінням, яке надає перевагу можливостям особистого розвитку та добробуту на роботі.

Тим не менш, представники керівної ланки цієї галузі не повністю оцінюють фактори, які мотивують людей цього покоління під час вибору кар’єрного шляху. Наприклад, у той час, коли люди Наступного покоління надають пріоритет балансу між роботою та особистим життям і повазі на роботі, як найважливішим критеріям для майбутньої кар'єри, керівники будівельної галузі вважають, що студенти та молоді спеціалісти найбільше мотивовані фінансовою винагородою. Насправді ж, фінансова винагорода є лише п'ятим за важливістю критерієм для молодих людей.

Вплив на клімат наразі є одним з головних мотиваторів для фахівців Наступного покоління. Шість з десяти (60%) молодих людей, які брали участь у дослідженні, вважають необхідним будувати кар'єру в галузі, що позитивно впливає на зміни клімату.

У результаті, сфера будівництва зіштовхується з іміджевими проблемами. Третина (32%) студентів і молодих працівників вважають, що вона має загальний негативний вплив на клімат, а більшість (55%) взагалі думають, що робота в цій сфері може поставити під загрозу їхнє фізичне або психічне здоров'я. Будівництво сприймається як галузь з тяжкою фізичною працею, довшими робочими годинами та нижчими заробітними платами, порівняно з іншими галузями.

Будівельні компанії мають можливість змінити ці помилкові уявлення, перш ніж вони нанесуть довготривалої шкоди потенціалу залучення молодих фахівців у галузь. Індустрія, звісно, може розповісти про свою провідну роль у підтримці переходу до чистого нульового рівня викидів вуглецю завдяки будівництву нових енергоефективних споруд і модернізації старих об'єктів, проте, цей вплив наразі не визнається.

Але є підстави й для оптимізму: студенти, опитані BDO, повідомили, що кар’єра в цій сфері стане для них більш привабливою, якщо робити акцент на просуванні наукових і цифрових технологій, пов'язаних з будівельною галуззю, та її ролі в енергетичному переході.

Ар'ян Ендховен, керівник глобального напряму нерухомості та будівництва в BDO, прокоментував: «У багатьох регіонах будівельна галузь вже відновилася після пандемії. Попит на доступне житло, необхідну інфраструктуру та екологічні будівлі є досить високим. Наявні об'єкти нерухомості потребують інвестицій в енергозбереження, як того вимагають державні норми, банки, інвестори та орендарі. Будівельній галузі варто визнати, що вона ризикує не задовольнити попит в робочій силі, якщо не зможе створити надійний потік молодих спеціалістів, які бачать майбутнє в будівництві. Ця сфера, безумовно, має про що розповісти, але їй потрібно навчитися говорити новою мовою і приділяти більше уваги питанням, які найбільше цікавлять працівників Next Generation.

Результати глобального дослідження BDO підкреслюють, що будівельна галузь має проблеми з іміджом у сприйнятті Наступним поколінням. Керівники не до кінця розуміють, що мотивує молодих фахівців. Проте, ці проблеми не є нездоланними. Будівельним компаніям потрібен свіжий підхід до стратегії управління талантами та активізація комунікації щодо екологічних та соціальних досягнень.

При правильному підході, вони можуть показати амбітному поколінню, яке тільки робить перші кроки на ринку праці, що саме тут вони можуть розвивати професійні навички з перспективою довгострокового кар'єрного зростання, робити особистий соціальний внесок і позитивно впливати на зміни в навколишньому середовищі».

Примітка для редакторів

BDO — це міжнародна мережа аудиторських, податкових та консалтингових компаній, які надають професійні послуги під брендом BDO. За рік, що закінчився 30 вересня 2022 року, BDO (включно з ексклюзивними альянсами BDO) оголосила про загальний сукупний дохід від надання послуг у розмірі понад 12,8 мільярдів доларів США, що на 12,1% більше, ніж у попередньому році. Фірми BDO, що надають послуги з бухгалтерського обліку, оподаткування та консультування у сфері публічного права, надають професійні послуги в 164 країнах, у яких працюють 111 307 осіб у 1 803 офісах по всьому світу. www.bdo.global

Контакти 

Ayman Chalak

Senior Manager, Global Business Development — Real Estate & Construction
Email: Ayman.Chalak@bdo.global

Arjan Endhoven

Head of Global Real Estate & Construction, BDO
Email: arjan.endhoven@bdo.nl

Andrii Borenkov

Head of Advisory, BDO in Ukraine
Email: aborenkov@bdo.ua

 

Джерело: BDO Global