Європейський Союз — Комісія ухвалила Положення про імплементацію CBAM та запровадила перехідний період

Правило імплементації регулює зобов'язання щодо звітності імпортерів товарів з ЄС, які підпадають під дію CBAM, що застосовуються протягом перехідного періоду з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2025 року. На перехідному етапі нові заходи поширюються на такі товари: цемент, залізо і сталь, алюміній, добрива, електроенергія та водень, а також певні прекурсорні товари — усі товари, які становлять значний ризик витоку. Починаючи з 1 жовтня, трейдери повинні звітувати про прямі та непрямі викиди парникових газів, пов'язані з їхнім імпортом, на який поширюється дія CBAM, але не зобов'язані здійснювати жодних фінансових коригувань. Імпортери, на яких поширюється дія CBAM, повинні подавати щоквартальний звіт до кінця місяця, що настає за відповідним кварталом (вперше — до 31 січня 2024 року), за допомогою перехідного реєстру, створеного Європейською Комісією. Комісія розробила перехідний реєстр, щоб допомогти імпортерам виконувати зобов'язання за CBAM і звітувати із цього приводу. Доступ до реєстру можна отримати, звернувшись із запитом до національного компетентного органа країни-члена ЄС, у якій зареєстрований імпортер.

Положення про імплементацію також надає детальну інформацію про методи розрахунку вміщених викидів, і протягом першого року дозволяє компаніям-імпортерам обрати між трьома методологіями звітності:

  • Звіт за новою методологією (методологія ЄС);
  • Звіт на основі еквівалентних національних систем третіх країн; або
  • Взаємозв'язки на основі референтних значень.

До 31 липня 2024 року імпортери, — якщо інформація недоступна, — можуть використовувати інші методи для визначення викидів, включно зі значенням за замовчуванням, надані та опубліковані Комісією на перехідний період, або будь-які інші значення, визначені відповідно до методології, викладеної в Положеннях. Починаючи з 2025 року буде дозволено використовувати лише метод ЄС. За неподання або неповне подання щоквартального звіту будуть накладатися штрафні санкції.

Наприкінці перехідного періоду ЄС проведе огляд функціонування СВАМ і на основі зібраних даних проведе аналіз, спрямований на оцінку секторів, на які слід поширити СВАМ, а також будь-яких необхідних змін.

Постійна система CBAM набуде чинності 1 січня 2026 року, коли імпортери будуть зобов'язані щорічно декларувати кількість товарів, імпортованих до ЄС у попередньому році, і пов'язані з ними викиди парникових газів, а також дотримуватися відповідної системи платежів, що базується на сертифікатах CBAM.

 

Джерело: BDO Global