Стратегічне лідерство: якості, що відрізняють кращих керівників

Стратегічне лідерство: якості, що відрізняють кращих керівників

Під час вебінару Наталія розповіла про тонкощі стратегічного лід
ерства й про те, як виглядає стратегічна структура в дії.

Перш за все необхідно визначити й зрозуміти мету стратегічного лідерства, так як вона може допомогти реалізувати вимоги і цілі використання цього стилю. Стратегія полягає в складанні набору кроків і процесів, які можуть допомогти в досягненні наперед визначеної мети. Щоб мати стратегію, потрібно спочатку сформулювати розуміння ситуації і поставлених цілей. Після того, як план дій сформований, ви повинні виконати його, дотримуючись встановлених вами керівних принципів.

Яка мета стратегічного лідерства?

Важливо розуміти, що стратегічне лідерство — це не просто інструмент для організації групи або управління операційним аспектом компанії. Мета стратегії полягає в зміні або створенні організаційної структури, яка краще пристосована для досягнення цілей організації. Тому мета стратегічного лідерства завжди містить аспект трансформації.

Хоча стратегічне лідерство допомагає підвищити продуктивність компанії і може допомогти вирішити структурні проблеми всередині організації, трансформація може бути викликана позитивною потребою, а не просто пошуком способів вижити. Проте підвищення продуктивності часто лежить в основі стратегічного лідерства. У типовій структурі стратегічного лідерства ці зміни підтримуються розвитком підлеглих, а не скороченнями в операційній структурі.

Щоб вирішувати проблеми й рухатися вперед, необхідно інтерпретувати навколишній світ свіжим поглядом і баченням. У той час як легко думати, що більшість лідерів будуть слідувати стратегії, занадто часто ідея структури стратегічного лідерства неправильно розуміється як просто наявність плану дій. Стиль лідерства — це набагато більше, ніж просто уявлення про те, як реалізувати певні політики чи процеси.

Типи лідерства:
  • Управлінське лідерство. Містить стабільність і порядок, фокусується на щоденній активності.
  • Стратегічне лідерство. Здатність впливати на інших так, щоб вони добровільно приймали щоденні рішення, які підсилюють довгострокову життєздатність організації, в той же час підтримуючи поточні результати.
  • Візіонерське лідерство. Орієнтоване на майбутнє і пов'язане з прийняттям ризиків; вплив відбувається через соціалізацію, і розділені норми, цінності, віру (до речі, такі люди не залежать від своїх організацій в тому, ким вони є).   
З чого складається цикл стратегічного лідерства?

 
  1. Розробка стратегії — це формування розуміння організацією свого контексту і своїх можливостей. Стратегічний лідер «допомагає» організації побачити мінливе середовище, створює політики, рамки, системи координат, в яких інші можуть працювати.
  2. Сприяння містить забезпечення життєдіяльності організації, нарощування всіх видів ресурсів, розвиток людського й соціального капіталу, і реалізацію конкретних планів.
  3. Здійснення стратегії містить відповідність програм і ресурсів, стратегічний контроль.
  4. Оцінка стратегії містить упереджувальну звітність, забезпечує інтерпретацію значущості подій з точки зору стратегічної конфігурації та порівняння, аналіз ідей, обдумування суперечок, перегляд колись виключених ідей, широкі діалоги.
  5. Заключний етап: зміна стратегії — нормальне очікування, а не визнання невдачі або некомпетентності.

Пані Наталія зазначила, що стратегічні лідери вивчають поточний ринок у пошуках можливостей зростання. Як тільки вони визначають, куди компанії потрібно рухатися, вони ставлять цілі, щоб позиціонувати компанію для досягнення цього зростання. У той час як у більшості підприємств є принаймні деякі цілі, які необхідно досягти, стратегічний лідер буде послідовно встановлювати нові цілі й нові орієнтири, щоб тримати компанію на правильному шляху до майбутнього.

Підсумовуюячи вебінар, можна сказати, що ефективні стратегічні лідери — це сильні комунікатори, активні слухачі, пристрасні, позитивні, новатори, дипломатичні і чуйні. Вживаючи заходів з втілення цих якостей, ви вже можете стати кращим лідером і можете допомогти своїй команді домогтися успіху!

І останнє, що слід враховувати, — стратегічне лідерство у всіх різне. Те, як проявляються лідерські якості, залежить від культури компанії та наявних рамок, а також від індивідуальних навичок. Наприклад, ефективні канали зв'язку будуть сильно відрізнятися для менеджера, який щодня працює з командою на місці, і для віддаленого менеджера, який з’являється час від часу в офісі. Адаптуйте свій стратегічний стиль керівництва до вашої посади, вашої компанії і вашої робочої ситуації.