Дмитро Король

Дмитро Король

Керівник напряму з оцінки бізнесу і фінансового моделювання

MRICS (Сертифікований фахівець з оцінки)

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Сертифікований оцінювач бізнесу, нематеріальних активів і основних засобів. Має успішний 13-річний досвід у сфері оцінки бізнесу та активів під час злиття й поглинання, а також фінансової звітності (включно з розподілом ціни придбання, аналізом знецінення та фінансовим моделюванням) для місцевих і міжнародних клієнтів. Керував і брав участь у понад 30 проектах з оцінки бізнесу і нематеріальних активів (НМА) та у більш, ніж 50 проектах з оцінки активів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ, IFRS) та Міжнародних стандартів оцінки (МСО, IVS).