Лілія Дзюба

Лілія Дзюба

Партнер з питань управління ризиками і контролю якості

FCCA | FFA/FIPA

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Займається питаннями методології і контролю в сфері управління аудиторськими ризиками, а також бере участь в наданні аудиторських і консалтингових послуг, пов'язаних із застосуванням МСФЗ і ЗПБО США (GAAP), компаніям у промисловому і фінансовому секторах.