• IFA/Інститут Фінансових Бухгалтерів

Інститут Фінансових Бухгалтерів (IFA), Великобританія:

Інститут фінансових бухгалтерів (Institute of Financial Accountants) заснований в 1916 році у Великій Британії, є однією з найстаріших організацій фінансистів і бухгалтерів.

У своїй діяльності Інститут фінансових бухгалтерів співпрацює з Міжнародною асоціацією бухгалтерів (IAB) - професійною організацією, що сертифікує і об'єднує працівників бухгалтерської професії уо всьому світі.

Програми IFА призначені для бухгалтерів, аудиторів, фінансових фахівців, працівників банків, фінансових директорів і керівників компаній, що бажають отримати необхідні знання та навички з управління та розвитку бізнесу.

Інститут Фінансових Бухгалтерів займає своє місце серед провідних професійних організацій, поряд з 5-ма присяжними асоціаціями, визнаними в Англії і 125-ма організаціями в усьому світі.

Запрошуємо пройти підготовку за програмами Британського Інституту Фінансових Бухгалтерів (Institute of Financial Accountants, IFA) і отримати міжнародні дипломи.

У нашій компанії ви можете отримати знання  з наступних дисциплін:

•    IFA IFRS / IFA Міжнародні стандарти фінансової звітності - застосування МСФЗ при підготовці та поданні фінансової звітності;

•    IFA Financial Management/ IFA Фінансовий менеджмент - планування, контроль та аналіз фінансового стану компанії, побудова реалістичних бюджетів, управління прибутковістю бізнесу;

•    IFA Internal Audit/ Внутрішній аудит - підвищення ефективності управління діяльністю компанії, посилення контролю доцільності й адекватності прийняття управлінських рішень, побудови дієвих контрольних систем;

•    IFA Strategic Management/ IFA Стратегіческій менеджмент - принципи корпоративного управління, етика бізнесу, визначення стратегії, ієрархія цілей, аналіз навколишнього середовища і стратегічного положення підприємства,.

•    IFA Project Management/ IFA Управління проектами -  знання з планування організації та управління ресурсами, виявлення небезпечних зон проєкта та вирішення проблемних ситуацій. З метою успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту.