Підсумки опитування з питань Охорони праці від БДО в Україні

Успішна реалізація програм розвитку культури безпечної праці заключається у трансформації роботи співробітників служби промислової безпеки та охорони праці. Трансформація з «ролі контролерів» у роль помічників і координаторів з питань безпеки й охорони праці. Такі працівники мають бути відкриті до діалогу з виробничими керівниками компаній та рядовими співробітниками.

Вікторія Суханенко

Керівник напряму Консалтинг у галузі охорони праці BDO в Україні

Внаслідок появи нових технологій, змін у законодавстві, переходу на «зелену» економіку, пандемії — у сфері охорони праці України відбуваються значні зміни.

Ці зміни відбуваються не тільки в нашій країні, але й у всьому світі загалом. Вони породжують нові виклики і водночас створюють нові можливості в галузі охорони праці. Саме тому корпоративна система управління з охорони та безпеки праці більше не є чимось, що просто було б  добре мати, тепер її рівень розвитку, ефективність та інтеграція в ключові бізнес-процеси компанії є обов’язковою умовою успішної діяльності, лояльності працівників і сталого розвитку в майбутньому.

З огляду на це БДО в Україні провела опитування задля вивчення фактичного стану охоронипраці в УкраїніАктивно відгукнулися промислові компанії з металургійних галузей та галузей електроенергетики й агропромисловості.

Про опитування

Опитування було проведено здебільшого за допомогою онлайн-анкетування на спеціалізованій електронній платформі. Деякі респонденти виявили бажання відповісти на запитання Опитувальника у форматі очного інтерв’ю.

Наші респонденти — керівники підрозділів, відповідальних за  охорону праці в компаніях.

Інформація подана у звіті не містить персональних даних організацій-респондентів. Для цілей дослідження також була використана інформація з відкритих джерел.

Запрошення до участі в опитуванні було направлено на адреси компаній, організацій і підприємств з ключових галузей економіки. У дослідженні взяли участь68організацій-респондентів. Активно відгукнулися промислові компанії з металургійних галузей та галузей електроенергетики й агропромисловості. На жаль, серед респондентів не було великих будівельних компаній та рітейлерів з чисельністю персоналу понад тисячу працівників. Близько 25 % таких організацій, відмовилися від участі в дослідженні, посилаючись на те, що інформація з охорони праці в їхній організації є закритою.

Ця інформація дала змогу провести детальний аналіз, на підставі якого наші фахівці з питань охорони праці дали рекомендації щодо поліпшення організації безпечного та здорового майбутнього у сфері охорони праці в Україні.

Система управління виробничою охороною праці

З коментарів щодо поліпшення системи управління, які виносяться на розгляд і обговорення керівництвом компаній з ПБ та ОП на регулярній основі були виділені:

 1. Оцінка виконання та ефективності заходів щодо охорони праці
 2. Результати внутрішнього розслідування подій (нещасних випадків, аварій та інцидентів)
 3. Розвиток культури безпеки — лідерство керівників і залученість працівників
 4. Виробничі та професійні ризики й заходи щодо їхньої мінімізації.

Ця частина опитування показала готовність керівників великих травмонебезпечних  підприємств до подальшого розвитку й підвищення темпів  ефективності системи управління виробничою безпекою та охороною праці.

Водночас, економічний спад, пов’язаний з пандемією і неефективними «реформами» в Україні призвели до негативних явищ, що впливають прямо або опосередковано на питання ОП.

Читайте докладніше про Вірусну трансформацію і про те, як змінилося ставлення роботодавців до Охорони праці

Деякі коментарі респодентів:

 • різко скоротились інвестиції на оновлення обладнання та нові технології, витрати на всі види ремонтів обладнання;
 • профілактичні огляди, спецхарчування, спецодяг, засоби особистої гігієни, опалення та вентиляція, гаряча й питна вода стали предметами економії;
 • система професійної підготовки та навчання наскрізних професій зруйнована. Кожне підприємство вирішує індивідуально це питання, мінімізуючи витрати, що призводить до погіршення якості підготовки;
 • виросло ціле покоління операційних менеджерів, що не має уявлення про те, що таке охорона праці та промислова безпека як система;
 • дедалі більша частина витрат, пов’язаних з нещасними випадками та профзахворюваннями, перекладається з роботодавця на працівника, його сім’ю й суспільство.

Очевидно, що комплексні програми, спрямовані на підвищення ефективності чинної системи управління виробничої безпеки та охорони праці, управління ризиками на виробництві, розвиток культури безпечної праці, стають невід’ємною й життєвоважливою частиною будь-якої організації, націленої на успіх. Тільки так ми можемо подолати труднощі та виклики часу.

 Культура безпеки й лідерство

Одним з нових ступенів в управлінні безпекою є поняття культури безпечної праці. Це абстрактне поняття, що належить певній організації або суспільству. Поняття культури безпеки дорівнює можливості передбачення превентивних заходів, а також правильно вибудованій системі, так як КБ розглядається як обов'язкова частина процесу управління.

Культура безпеки праці — стан людей всередині й за межами компанії, для яких безпечні дії це повсякденний ритуал. Управління інтегрованою культурою охорони праці вимагає, насамперед, щоб менеджмент вищої ланки був включений в управлінську культуру фірми.

50% респондентів підтвердили, що їх топ-менеджмент демонструє прихильність в питаннях безпеки і охорони праці.

40% — підтверджують своюприхильністьконцепції VisionZero.

Vision Zero, або рух нульового травматизму — концепція Міжнародної асоціації соціального забезпечення (МАСО). Це світовий рух, світова кампанія. Її мета — вплинути на статистику смертності та травматизму на виробництві, виключити формальний підхід до охорони праці. Вона містить екологічну, промислову та пожежну безпеку, виробничий контроль і охорону праці.

Основа концепції — сім «золотих правил», що включають базові принципи охорони праці та безпеки на робочому місці. Правила чітко сформульовані і кожне підприємство може використовувати їх з урахуванням своєї специфіки для того, щоб звести травматизм до нуля.

Цифрові рішення з ПБ та ОП

Сучасні ІТ-технології, прискорення діджитал-трансформації управлінських і виробничих процесів, зміна професійних навичок і компетенцій працівників висувають нові вимоги до управління процесами з безпеки й охорони праці в епоху цифровізації.

Учасники дослідження заявили, що їхні служби ПБ іОП,оснащені:

100% всією необхідною оргтехнікою та обладнанням

50%  системами відеоспостережень на небезпечних виробничих ділянках

30% системами контролю безпеки руху на транспортних засобах

10% мають повністю або частково реалізований проєкт з впровадження ІТ-системи (програми) з виробничих і професійних ризиків з можливістю проведення зведеної аналітики й побудови прогнозних моделей за виробничими підрозділами або організацією загалом; розвивають ІТ-платформи для зворотного зв’язку з працівниками з питань безпеки та охорони праці (онлайн-опитування, мобільні додатки, «гаряча лінія звернень» тощо), мають єдиний інформаційний портал (внутрішню інтернет-мережу) з інформацією з охорони праці.


Профілактичні заходи в період пандемії

Попри те, що багато підприємств розробляють і впроваджують плани Безперервного бізнесу під час пандемії, усі роботодавці мусять адекватно підготуватися до викликів пандемії COVID-19, навчитись управляти ними й відповідно реагувати. Це передбачає підготовку до згортання операцій або можливе припинення діяльності в обов’язковому порядку, оскільки роботодавці зобов’язані забезпечувати безпеку та здоров’я своїх працівників і других осіб на робочому місці. Це включає створення та підтримання умов праці,  які не  загрожують здоров’ю та безпеці, а також належні та безпечні заходи для виконання робіт.

Висновки . Нові технології, рівень кваліфікації працівників, економічні та політичні виклики, необхідність відповідати все вищим вимогам техніки безпеки та охорони праці з боку держави і власників компаній визначають тенденції розвитку й підвищення ефективності систем управління виробничих підприємств, організацій і підприємств. Ініціатива зацікавлених сторін до відповідального і законного ведення бізнесу, його стабільного і сталого розвитку, вимагають від СЕО-компаній впроваджувати нові рішення з безпеки і охорони праці. Щоб забезпечити зниження рівня нещасних випадків на робочих місцях, організації знаходять все новіші рішення для підвищення безпеки та збереження життя і здоров'я співробітників.

«Цифровізація робочих місць, технологічних і управлінських процесів (IoT, штучний інтелект тощо) формують новий формат управління у сфері безпеки — прозорість даних і оперативність прийняття рішень»

Для вирішення завдань щодо інтеграції її основних елементів — управління ризиками, інтелектуального аналізу і прогнозування тенденцій, фахівцям і керівникам в сфері безпеки і охорони праці необхідно буде оновлювати існуючі знання, набуваючи одночасно нові компетенції. Впровадження Діджитал рішень дає компаніям значну перевагу для лідерства в сфері управління ризиками, безпеки на виробництві та збереження життя і здоров'я співробітників.

Цифровізація робочих місць, технологічних і управлінських процесів (IoT, штучний інтелект тощо) формують новий формат управління у сфері безпеки — прозорість даних і оперативність прийняття рішень.

Успішна реалізація програм розвитку культури безпечної праці заключається у трансформації роботи співробітників служби промислової безпеки та охорони праці. Трансформація з «ролі контролерів» у роль помічників і координаторів з питань безпеки й охорони праці. Такі працівники мають бути відкриті до діалогу з виробничими керівниками компаній та рядовими співробітниками.

Для нас робота — це невід’ємна частина життя, вона дає змогу людям бути матеріально незалежним, відчути свою самобутність і сенс життя. Однак за відсутності належного управління ризиками робота може бути небезпечною і шкідливою. Необхідно намагатися вести бізнес, у якому робиться все для забезпечення безпеки й охорони здоров’я працівників.

Крім усіх вищезгаданих ризиків можуть виникати й нові. Особливу занепокоєність викликають такі явища як виробничий стрес і психосоціальні ризики, а також поширення неінфекційних захворювань через зміни способу життя і шкідливих звичок або  інфекційнихзахворювань, такі як COVID -19. Водночас багато працівників у світі змушені стикатися зі стійкими давніми ризиками для здоров’я, які вимагають найпильнішої уваги й зусиль, спрямованих на формування культури профілактики у сфері праці.

Попри те, що в перспективі у сфері охорони праці нам доведеться зіткнутися з безліччю нових викликів, уряду України, роботодавцям і працівникам, а також іншим зацікавленим сторонам необхідно використовувати всі можливі способи задля поліпшення організації безпечного та здорового майбутнього у сфері охорони праці в Україні.

Чим БДО в Україні може допомогти?

 • Розробка програми зі зниження ризиків виникнення інцидентів у сфері безпеки й гігієни праці та прийняття правильних стратегічних рішень для оптимізації системи управління ризиками та підвищення показників продуктивності, пов’язаних з охороною праці.
 • Сприяння проведенню оцінки на предмет дотримання законодавства і внутрішніх вимог у сфері безпеки й гігієни праці (зокрема стандартів ISO).
 • Проведення оцінки корпоративної безпеки та зрілості корпоративної культури.

Потрібна консультація з питань Охорони праці та техніки безпеки?

Напишіть нам і наші консультанти зв’яжуться з вами.