У центрі уваги трансфертне ціноутворення — визначення складності та сфер ризику

Нещодавно опубліковані результати Глобального огляду податкової складності ТНК за 2020 рік («Огляд») показують, що серед п'ятнадцяти податкових питань, трансфертне ціноутворення посідає перше місце за шкалою складності. BDO активно брала участь і підтримувала це дослідження, яке проводиться раз на два роки, за підтримки Університету Падерборна, Мюнхенського університету імені Людвіга і Максиміліана, і Німецького науково-дослідного товариства. В опитуванні взяли участь 635 податкових консультантів з 110 країн світу.

Результати опитування свідчать самі за себе. Мета цієї статті — надати транснаціональним корпораціям («ТНК», зазвичай ОЕСР називає їх транснаціональними підприємствами) інформацію, засновану на результатах огляду, яка допоможе їм у процесі прийняття рішень оскільки це відноситься до податкового планування, дотримання вимог, ведення обліку, документації і управління суперечками.

BDO залучила свою мережу, яка діє в 169 країнах, до участі в огляді на підставі їхнього розуміння податкових потреб своїх клієнтів, їхніх ринків і їхнього досвіду надання допомоги клієнтам у відповідях на запити податкових органів.

Огляд важливий для BDO і його міжнародних клієнтів, оскільки в ньому виділяються податкові сфери, які вважаються найскладнішими. Він також підкреслює податкові ризики, які необхідно враховувати при веденні бізнесу у всьому світі.

Огляд спрямований на:

 • Оцінку рівня складності оподаткування відповідно до країн і регіонів
 • Оцінку і визначення чинників складності оподаткування; а також,
 • Аналіз того, як з часом змінюється складність оподаткування.
Трансфертне ціноутворення як найскладніше податкове питання.

Огляд підтверджує, як і 2016 і 2018 років, що трансфертне ціноутворення є одним з найбільш важливих податкових питань і вважається найскладнішим податковим питанням сучасності. 69 з 110 країн (63% всіх країн-респондентів) оцінили трансфертне ціноутворення як найскладнішу сферу податкового законодавства / регулювання.

У таблиці 1 нижче представлений рейтинг респондентів щодо досліджених податкових питань за шкалою, де 0.00 вказує на нескладне податкове питання, а 1.00 вказує на надзвичайно складний. Як видно з таблиці, трансфертне ціноутворення знаходиться на вершині шкали складності з рейтингом 0.60 і є єдиною проблемою з рейтингом вище 0.50.

Таблиця 1
Шкала складності з податкових питань
 

Податкове питання

Складність

Трансфертне ціноутворення 0.60
Загальне правило запобігання ухиленню 0.49
Контрольована іноземна корпорація 0.49
Корпоративні реорганізації 0.48
Інвестиційні пільги 0.47
Відсотки і недостатня капіталізація 0.45
Роялті 0.43
Приріст капіталу і збитки 0.42
Дивіденди 0.42
Компенсація збитків 0.41
Знос і амортизація 0.40
Груповий розгляд 0.39
Додаткові місцеві і галузеві податки 0.34
Встановлена ставка корпоративного податку                                                        0.34
Альтернативний мінімальний податок 0.30
Таблиця 2
Складові складності
 

Чинники складності
Податкового кодексу

Трансфертне ціноутворення

Середній показник щодо інших

Облік 0.67 0.44
Неясність і інтерпретація 0.61 0.40
Деталізація 0.59 0.40
Розрахунок 0.61 0.38
Зміна 0.52 0.27

Джерело: Глобальний огляд податкової складності ТНК за 2020 рік
Масштаб: Без участі = 0; Надзвичайно висока участь = 1

У таблиці 2 вище вказані п'ять чинників або стимулів, які ускладнюють трансфертне ціноутворення. Ці чинники містять, наприклад, ведення обліку, розрахунок і необхідні деталізації, серед іншого. У таблиці представлений рейтинг респондентів цих чинників складності трансфертного ціноутворення в порівнянні із середнім значенням інших податкових питань, перерахованих вище в таблиці 1. Таблиця показує, що трансфертне ціноутворення отримало більш високі оцінки за всіма п'ятьма чинниками складності в порівнянні із середнім показником за всіма податковими питаннями.

Ці результати не дивують, враховуючи той факт, що трансфертне ціноутворення знаходиться в центрі багатьох планів дій ОЕСР, спрямованих на вирішення глобальних проблем, пов'язаних з розмиванням бази і переміщенням прибутку (BEPS). Приклади додаткової складності, яку тепер мають вирішувати ТНК, містять керівництво ОЕСР з наступних питань:

 1. Детальний аналіз того, де функції і ризики «Розробки, удосконалення, обслуговування, захисту та експлуатації» («DEMPE») виконуються щодо інтелектуальної власності ТНК («IP» або «ІВ»). Це визначення має вирішальне значення для встановлення того, яка організація чи організації мають право на залишковий дохід, що відноситься до ІВ ТНК. Юридичне володіння ІВ само собою не є достатнім для забезпечення права на отримання залишкового доходу групи.
 2. Проведення детального аналізу для чіткого розмежування ризиків всередині ТНК з точки зору того, які організації несуть ризики, які організації фактично контролюють ці ризики і які організації фінансово спроможні прийняти на себе ризик. Чітке розмежування ризиків істотно впливає на визначення ринкових цін для всіх внутрішньофірмових транзакцій, а не тільки для транзакцій, що відносяться до інтелектуальної власності.
 3. Визначення належного комерційного прибутку для власника нематеріальних активів, які важко піддаються оцінці, з урахуванням цього при плануванні трансфертного ціноутворення ТНК.
 4. Аналіз і документування транзакцій з високим ризиком, щоб гарантувати, що підсумкове трансфертне ціноутворення погоджено зі створенням вартості.
 5. Проведення необхідних аналізів, необхідних для трьох рівнів документації: звітність за країнами, основний файл і локальний файл.
 6. Проведення і документування аналізів, необхідних для фінансових транзакцій, щоб відповідати стандарту «витягнутої руки».

Цілком очевидно, що ТНК мають приділяти багато часу і ресурсів плануванню трансфертного ціноутворення та дотримання вимог трансфертного ціноутворення, аби не витрачати більше часу і ресурсів на суперечки щодо трансфертного ціноутворення.

Якщо ми очікуємо, що результати огляду будуть готові через два роки, тоді ми очікуємо, що трансфертне ціноутворення як і раніше буде займати перше місце в списку найскладніших податкових питань. Насправді, ми не здивуємось, якщо рейтинг трансфертного ціноутворення виявиться навіть вище, ніж нині, оскільки ТНК борються з очікуваним введенням нового права оподаткування для цифрової присутності. Під егідою ОЕСР «Інклюзивна структура» (нині) 133 країни приєдналися до нового підходу оподаткування і трансфертного ціноутворення, згідно з яким певні ТНК будуть обкладатися податком не тільки там, де вони зареєстровані і сплачують податки, а й там, де вони отримують дохід від цифровий діяльності. Ця пропозиція відома як "Pillar One" двокомпонентного підходу, перший з яких стосується оподаткування цифрової економіки, а другий — проблеми міжнародної конкуренції податкових ставок, відомої як "race to the bottom" або «гонка до дна». Перший принцип, зокрема, може мати значний вплив на моделі трансфертного ціноутворення, що використовуються багатьма ТНК. Див. додаткову інформацію від BDO в розділі Оподаткування цифрової економіки.

Інші висновки з огляду

Підвищення податкової складності

За даними 58 з 110 країн (53% всіх країн-респондентів), складність оподаткування за останні два роки збільшилась. Аналогічним чином респонденти з країн-членів ОЕСР повідомили про значне збільшення податкової складності, за винятком наступних трьох напрямів:

 • Трансфертне ціноутворення — хоча трансфертне ціноутворення як і раніше є найскладнішою податковою проблемою, з якою стикаються ТНК, трансфертне ціноутворення було визнано менш складним, ніж 2018 року;
 • Досвід і навички податкових органів — оцінюються як менш серйозні проблеми 2020 року в порівнянні з 2018 роком; а також,
 • Поширення інформації за темами під час податкових перевірок — оцінюється як менша проблема 2020 року в порівнянні з 2018 роком, можливо, через підвищення прозорості та поліпшень у відкритій взаємодії.

Недостатня якість розробки податкового законодавства / нормативних актів

Огляд підтверджує, що 85 зі 100 країн (77% всіх країн-респондентів) вважають, що при розробці різних податкових законів очевидний недолік якості.

Термін подання апеляцій

Ще одним дуже важливим питанням є тривалість розгляду в разі апеляції ТНК проти запропонованої податковим органом коригування трансфертного ціноутворення. Загальний час, що витрачається на апеляцію, допомагає визначити, чи слід ТНК намагатися укласти угоду під час податкової перевірки (або до неї, за допомогою попередньої угоди про ціноутворення) або краще оскаржити оцінку, зроблену податковими органами. Більшість країн-респондентів вказали, що це важливий фактор, що приводить до ускладнення оподаткування. Одна зміна з 2018 по 2020 рік відбулася в країнах ОЕСР, які вважали, що деякі аспекти податкових перевірок стають менш складними через два основні чинники:

 • Податкові аудитори стають досвідченішими; а також,
 • Чіткіше поширення інформації за темами і проблемами.

Перейдіть за цим посиланням, щоб дізнатися більше про Глобальний огляд податкової складності для ТНК за 2020 рік.

Глобальний податковий прогноз BDO 2020 року

У лютому 2020 року BDO Global запустила нову міжнародну дослідницьку програму у сфері оподаткування. В інтерв'ю керівник податкової служби BDO Global, Роберт Азіз поділився думками про те, що Глобальний податковий прогноз BDO 2020 року свідчить про проблеми, з якими стикаються податкові та фінансові керівники не тільки нині.

У Глобальному податковому прогнозі BDO 2020 року виявлено деякі з чинників складності оподаткування, які обговорювалися в огляді. Наприклад, Роберт Азіз поділився наступним щодо дотримання податкового законодавства:

«З податкової точки зору наше дослідження показує, що є дві або три дійсно серйозних проблеми, які існують нині, а також і в майбутньому. Перша — це просто завдання дотримання нормативних вимог. Найбільша проблема, яка хвилює компанії в усьому світі, великі чи маленькі, — це «чи можу я правильно надати звіт?» «Чи можу я вчасно надати звіт, правильно і вчасно я здійснюю платежі?» Найбільша проблема полягає в тому, щоб просто виконувати вимоги, і для деяких це здається простим, але якщо ви працюєте в багатьох юрисдикціях, це величезне завдання».

«Друге — вміти ефективно реагувати на безліч податкових змін. Урядам доведеться мати справу з дефіцитом, що виникає, і податкова реформа стане частиною цього мислення.» 

«Наше дослідження показує, що більше 40% компаній у всьому світі активно змінили процедури податкового управління — то, як вони вирішують питання щодо податків і як вони підходять до питань оподаткування».

Що стосується податку та його важливості для грошових потоків ТНК, Роберт Азіз прокоментував, що:

«Податки були одним з найважливіших механізмів, які уряди використовували для підтримки бізнесу і людей під час кризи. Старе прислів'я про те, що гроші як король, дійсно виходять на перший план. Компанії усвідомили, наскільки важливу роль у цьому зіграли податки — розуміння того, скільки податків припадає на грошові потоки бізнесу, є життєво важливим компонентом прийняття рішень, завдяки яким податки будуть у самому центрі уваги залу засідань.»

Щоб прослухати повне інтерв'ю з Робертом Азізом і дізнатися більше з Глобального податкового прогнозу 2020 року від BDO, перейдіть на вкладку Глобальний податковий прогноз 2020 року: досвід клієнтів.

Зв'яжіться з консультантом з податків / трансфертного ціноутворення BDO в Україні сьогодні, і ми допоможемо вам краще орієнтуватися в цьому складному і мінливому податковому питанні. Переходьте на вкладку трансфертне ціноутворення BDO в Україні.

 

Джерело BDO Global