Що таке гіг-контракт і хто має право на його впровадження

Вперше ми почули про гіг-контракти в Законі України № 1667-IX від 15.07.2021 «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», далі — Закон № 1667-IX. У першому ж пункті цього закону бачимо, що гіг-контракт — цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов'язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов'язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії, передбачені розділом V цього Закону. По суті такий контракт дуже схожий на звичайний, всім вже знайомий договір цивільно-правового характеру (далі Договір ЦПХ), але є суттєві відмінності. Для початку розберемося в термінології. Гіг-спеціаліст — фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем, тобто особливих вимог до самого гіг-спеціаліста не висунуто, а от  з резидентом Дія Сіті трохи складніше.  Резидентом Дія Сіті може бути будь-яка юридична особа, яка відповідно до Закону № 1667-IX набула статусу резидента Дія Сіті.

Установлено, що на період дії воєнного стану та до 1 числа календарного місяця, наступного за місяцем припинення чи скасування воєнного стану, положення пунктів 2, 4 - 6 частини першої статті 9 цього Закону не застосовуються. До 1 січня календарного року, що настає за роком, наступним за роком припинення чи скасування воєнного стану, подання резидентом Дія Сіті звіту про відповідність та незалежного висновку, що передбачені статтею 13 зазначеного Закону, не вимагається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2022 року N 382). Тобто, відсутність звіту про відповідність наразі не призведе до втрати статусу резидента Дія Сіті.

Цікаве з теми: Сплата податків резидентами України за кордоном у 2022 році

Для набуття цього статусу юридична особо має відповідати декільком вимогам:
 • Здійснювати один або кілька видів діяльності, визначених частиною четвертою статті 5 Закону № 1667-IX, що вказано в її статуті та/або відомостях про неї, що містяться в Єдиному державному реєстрі. Наприклад, комп'ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність з керування комп'ютерним устаткуванням; видання комп'ютерних ігор, а також іншого програмного забезпечення; освітня діяльність у галузі інформаційних технологій; забезпечення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем, програмних продуктів та інформації, що в них обробляється, тощо.
 • Розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам і гіг-спеціалістам, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, у якому набуто статус резидента Дія Сіті, кожного календарного місяця становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро (до утримання податків, зборів та інших обов’язкових платежів) за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на перше число відповідного календарного місяця. Розраховується розмір середньої місячної винагороди працівникам та гіг-спеціалістам шляхом ділення суми всіх виплат у вигляді винагороди (заробітної плати) (до утримання податків, зборів та інших обов’язкових платежів), здійснених юридичною особою працівникам і гіг-спеціалістам у відповідному календарному місяці, на загальну кількість працівників та гіг-спеціалістів, яким здійснювалися такі виплати. Отже ми розуміємо, що резиденти Дія Сіті не зобов’язані наймати на роботу тільки гіг-спеціалістів, а можливе працевлаштування і за трудовими договорами. Також важливо відстежувати не тільки винагороди за гіг-контрактами, а і заробітну плату працівників за трудовими договорами.
 • Середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів за підсумками кожного календарного місяця, починаючи з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менше 9 осіб;
 • Сума кваліфікованого доходу юридичної особи, отриманого за перших три календарних місяці, наступні за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми загального доходу юридичної особи за той самий період (за наявності загального доходу). Зверніть увагу, що термін «кваліфікаційний дохід» вперше зустрічається саме в Законі № 1667-IX і визначається як сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та роялті (якщо такі суми роялті не враховано у чистий дохід від реалізації продукції), отриманих у результаті здійснення видів діяльності, передбачених частиною четвертою статті 5 цього Закону.

Також є перелік показників/умов, за яких компанія не може стати резидентом Дія Сіті, та ми не будемо заглиблюватися в деталі, за необхідності всю інформацію можна знайти в пункті 2 статті 5 Закону № 1667-IX. Реєстрація резидентів Дія Сіті здійснюється Міністерством цифрової трансформації протягом 10 днів з моменту отримання відповідної заяви за принципом «мовчазної згоди». Тобто, якщо протягом 10 днів Міністерство не ухвалило рішення про відхилення заяви, вважається, що компанія набула статусу резидента Дія Сіті.

Вам також може бути цікаво: Чому українцям важливо працювати на українську економіку?

Гіг-контракт та оплата праці гіг-спеціалістів

Гіг-контракт між компанією-резидентом Дія Сіті та майбутнім гіг-спеціалістом укладається у письмовій (електронній) формі на будь-який період часу або безстроково. У разі продовження виконання строкового гіг-контракту обома його сторонами після закінчення строку його дії, гіг-контракт вважається продовженим на такий самий строк і на таких самих умовах, якщо інше не передбачено гіг-контрактом чи законом. Тобто, якщо такий гіг-контракт укладено, наприклад, на 6 місяців, то після закінчення строку за згодою обох сторін він продовжується ще на 6 місяців, а не стає безстроковим (як відбувається з трудовими контрактами).

*Цивільно-правовий договір не вважається гіг-контрактом, якщо в ньому прямо не зазначено про укладення саме гіг-контракту.

У гіг-контракті сторони можуть прописувати будь-які умови праці, які вважають за необхідність, наприклад: час виконання робіт, час на відпочинок, оплата відпочинку (перерви), місце виконання робіт (будь чи то офіс компанії, власне житло спеціаліста, чи навіть робота за межами населеного пункту тощо), забезпечення спеціаліста обладнанням / технікою для виконання робочих завдань, схеми мотивації, додаткові компенсаційні виплати, методологія постановки технічних завдань та прийом / оцінка результатів праці, способи передачі розроблених IT-рішень, конфіденційність і таке інше. Закон дозволяє фіксувати суму винагороди у валюті, але ми пам’ятаємо, що виплата коштів все одно здійсняються у гривнях.

За виконані протягом місяця роботи (надані послуги) гіг-спеціалісту виплачується винагорода в розмірі, порядку та строки, визначені сторонами в гіг-контракті з урахуванням положень Закону № 1667-IX. Розмір винагороди за гіг-контрактом може встановлюватися за певний період або розраховуватися залежно від обсягу виконаних робіт (наданих послуг) чи кількості часу, витраченого на їх виконання (надання). Розмір винагороди може бути збільшений на власний розсуд роботодавця, та не може бути зменшений, крім компенсації та випадків покладення на гіг-спеціаліста відповідальності за шкоду, завдану майну резидента Дія Сіті з вини гіг-спеціаліста. У разі покладення на гіг-спеціаліста відповідальності за шкоду сума щомісячних відрахувань, як і при трудовому контракті, не може перевищувати 20 відсотків місячної винагороди гіг-спеціаліста згідно з його контрактом.

Також читайте про Оподаткування під час дії воєнного стану

Умови праці гіг-спеціалістів

Насамперед хочу зазначити, що дія Кодексу законів про Працю України не поширюється на відносини між гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті, визначені Законом № 1667-IX, адже гіг-контракт це не трудові відносини.

Робочий час і графік роботи гіг-спеціаліста фіксується в контракті, і не може перевищувати 8 годин на день та 40 годин на тиждень, що більше нагадує трудовий договір, аніж цивільно-правовий. Але, як завжди, маємо винятки / умови, які допускають ненормований робочий час і понаднормові:

 • точний час для виконання гіг-спеціалістом робіт визначити неможливо;
 • гіг-контракт надає гіг-спеціалісту право самостійно планувати свій час для виконання робіт;
 • виконання робіт за гіг-контрактом вимагає підвищеного рівня ініціативності гіг-спеціаліста, що передбачає періодичне виконання робіт (надання послуг) надурочно без окремих вказівок резидента Дія Сіті про це.

Згідно з п. 4 ст. 21 Закону № 1667-IX гіг-спеціаліст має право на щорічну оплачувану перерву у виконанні робіт (наданні послуг) тривалістю 17 робочих днів, якщо гіг-контрактом не визначено більшу тривалість такої перерви. Прошу зазначити, що термін «оплачувана перерва» наразі ніде крім цього закону не зустрічається і методологія розрахунку такої оплати не регламентована. Єдине, що нам відомо, це те, що оплата такої перерви здійснюється за рахунок коштів резидента Дія Сіті у порядку, визначеному в гіг-контракті. Зазначимо, що так як щорічна оплачувана перерва не є відпусткою, то на неї і не розповсюджується умова обов’язкового використання 14 днів відпочинку безперервно на рік. А от умова про надання такої перерви лише через 6 місяців роботи (якщо інше не передбачено гіг-контрактом) дуже схожа на умову надання щорічної відпустки звичайному працівнику.

Згідно зі статтею 22 Закону № 1667-IX гіг-спеціалісти підлягають страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та мають право на допомогу з тимчасової  непрацездатності, що надається в порядку та розмірах, передбачених Законом України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 1105-XIV), відповідні зміни вже внесені. Розрахунок розміру допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах для гіг-спеціалістів здійснюється в порядку, передбаченому Законом № 1105-XIV та є аналогічним до розрахунку для працівників, що працюють за трудовими договорами. Тобто гіг-спеціаліст може піти на лікарняний або в декретну відпустку як і звичайний штатний працівник компанії. У цьому випадку компанії забороняється в односторонньому порядку припиняти дію гіг-контракту під час перерви у виконанні робіт у період тимчасової непрацездатності спеціаліста, але якщо така перерва триває не більше 1 місяця. Також резиденту Дія Сіті забороняється припиняти дії гіг-контракту в односторонньому порядку в період вагітності гіг-спеціаліста та протягом перерви у зв’язку з вагітністю та пологами (тривалість перерви у зв’язку з вагітністю та пологами складає 126 календарних днів, а в разі ускладнення пологів або народження двох чи більше дітей — 140 календарних днів.)

За домовленістю (зафіксованою в гіг-контракті) між гіг-спеціалістом та резидентом Дія Сіті, такий спеціаліст може отримати як медичне страхування, так і страхування життя від нещасних випадків на рівні з працівниками, що працюють згідно трудового договору.

Умови розірвання гіг-контракту

Згідно зі статтею 18 Закону № 1667-IX гіг-контракт може бути припинено наступним чином та при наявності наступних умов:

 • за угодою сторін;
 • закінчення строку дії гіг-контракту;
 • одностороння відмова резидента Дія Сіті від гіг-контракту, тобто одностороннє припинення гіг-контракту можливе за умови повідомлення про це гіг-спеціаліста в письмовій (електронній) формі не пізніш як за 30 календарних днів до запланованої дати припинення, якщо інший порядок та строк повідомлення не встановлені гіг-контрактом;
 • одностороння відмова гіг-спеціаліста від гіг-контракту, тобто одностороннє припинення гіг-контракту можливе за умови повідомлення про це роботодавця в письмовій (електронній) формі не пізніш як за 30 календарних днів до запланованої дати припинення, якщо інший порядок та строк повідомлення не встановлені гіг-контрактом;
 • втрата роботодавцем статусу резидента Дія Сіті;
 • інші підстави, передбачені гіг-контрактом.

Але як завжди маємо винятки:

 1. Перші 3 місяці і роботодавець, і працівник, можуть припинити дію гіг-контракту за власним бажанням, письмово попередивши іншу сторону про це за 3 календарні дні до запланованої дати припинення контракту.
 2. Резидент Дія Сіті має право на власний розсуд зменшити строк повідомлення гіг-спеціаліста про односторонню відмову від гіг-контракту, замінивши його компенсаційною виплатою в розмірі, визначеному гіг-контрактом, але не меншому за поденну винагороду гіг-спеціаліста за кожен робочий день зменшення строку повідомлення. Тобто, якщо компанія скорочує строк повідомлення від 30 календарних днів до 10, то за дні скорочення строку компанія виплачую гіг-спеціалісту компенсацію.
 3. Резидент Дія Сіті має право на власний розсуд розірвати контракт «одним днем», але за такої умови він зобов’язаний виплатити компенсацію в розмірі, не меншому за поденну винагороду гіг-спеціаліста за кожен робочий день з наступних 30 календарних днів, а якщо припинення відбулося протягом перших трьох місяців строку дії гіг-контракту — за кожен робочий день з наступних трьох календарних днів.

У цьому випадку поденна винагорода розраховується як місячна винагорода, що вказана в гіг-контракті, поділена на 21 (незалежно від кількості робочих днів у тому чи іншому місяці).