Due Diligence: важливий етап під час укладення великих контрактів для бізнесу

Due Diligence — це процес систематичного дослідження та аналізу потенційного контрагента перед укладанням великого контракту. Цей процес допомагає бізнесу знизити ризики, виявити потенційні проблеми та прийняти обґрунтоване рішення щодо укладання контракту.

У цьому матеріалі керівник відділу бухгалтерського консультування та супроводу транзакцій BDO в Україні Роман Груба розповідає про важливість проведення Due Diligence під час укладення великих контрактів для бізнесу. Ми розглянемо ключові етапи процесу Due Diligence, а також роль фахівців, таких як юристи та фінансові експерти, у цьому процесі. Крім того, ми обговоримо оцінку ризиків і прийняття обґрунтованих рішень на основі результатів Due Diligence.

Необхідність проведення Due Diligence полягає в тому, що контракти можуть мати серйозні наслідки для бізнесу, включно з фінансовими втратами, завданням шкоди репутації та правовими проблемами. Ідентифікація потенційних ризиків і недоліків контрагента і/або умов контракту дозволяє уникнути подібних проблем та забезпечити успішне виконання угоди.

Тому, перш ніж здійснити велику угоду, бізнесу слід підготуватись і провести Due Diligence, що дозволить належним чином оцінити потенційного контрагента та ризики, пов'язані з укладанням контракту.

Цікаве з теми: Due Diligence як важливий етап угоди

Передумови для проведення Due Diligence

Перед тим, як розпочати процес Due Diligence, необхідно врахувати кілька важливих передумов, що допоможуть забезпечити його ефективність і результативність. Нижче розглянемо деякі ключові аспекти, які слід врахувати перед проведенням Дью Ділідженс (ДД).

Планування та підготовка

Перед початком процесу Due Diligence слід визначити цілі та очікування. Це встановлення чітких критеріїв і вимог до потенційного контрагента та контракту. Також слід зрозуміти, яку інформацію необхідно зібрати та які документи будуть потрібні.

Внутрішні ресурси

Оцінка потенційного контрагента та контракту вимагає залучення внутрішніх ресурсів. Це можуть бути співробітники з відповідних відділів, які мають досвід у проведенні Due Diligence. Важливо забезпечити наявність необхідних знань і експертизи для здійснення успішного аналізу.

Зовнішні ресурси

У багатьох випадках може бути необхідне залучення зовнішніх фахівців або консультантів, таких як юристи, фінансові експерти або аудитори, для проведення більш детального аналізу контрагента та контракту. Це допоможе отримати об'єктивну оцінку та забезпечити високу якість ДД.

Доступ до інформації

Ефективне проведення Due Diligence передбачає належний доступ до необхідної інформації. Важливо забезпечити конфіденційність і безпеку цієї інформації.

Терміни

Дью Ділідженс може бути витратним за ресурсами процесом, який потребує тривалого часу. Важливо визначити реальні терміни та виділити достатньо ресурсів для проведення якісного аналізу. Також слід ураховувати гнучкість термінів, оскільки іноді збір і аналіз інформації може займати більше часу, ніж планувалося. Правильне урахування цих передумов перед початком Due Diligence допоможе забезпечити його ефективність, точність та успішний результат.

Етапи Due Diligence

Проведення Due Diligence перед укладанням великих контрактів містить кілька важливих етапів, які допомагають зібрати та проаналізувати необхідну інформацію. Нижче розглянемо основні етапи процесу Due Diligence.

1. Збір інформації

Перший етап полягає в зборі всієї необхідної інформації про потенційного контрагента та контракт. Під необхідною інформацією розуміються фінансові звіти, юридична документація, контрактні умови, деталі щодо ділової репутації, структура власності та інші важливі аспекти. Важливо забезпечити повноту та достовірність зібраної інформації.

2. Юридичний аналіз

На цьому етапі проводиться юридичний аналіз контракту та супутніх документів. Це містить перевірку правової чистоти контракту, визначення ризиків, правових обмежень і зобов'язань. Також слід перевірити наявність можливих судових позовів, спорів або інших юридичних проблем, які можуть вплинути на виконання договору.

3. Фінансовий аналіз

Цей етап передбачає детальний аналіз фінансових показників контрагента, зокрема прибуток / збитки, фінансовий стан, заборгованість, рух коштів тощо. Аналіз фінансових показників допомагає визначити фінансову стабільність контрагента та оцінити його здатність виконувати умови контракту.

4. Оцінка операційної діяльності

Під час цього етапу аналізується ефективність операцій контрагента. Важливо зрозуміти, як він керує бізнес-процесами, як відбувається виробництво або надання послуг, які є його конкурентні переваги та слабкі місця. Це допомагає оцінити можливості успішного виконання контракту.

5. Оцінка ризиків

Наступним етапом є оцінка ризиків, пов'язаних з укладанням контракту. Це може містити фінансові ризики, юридичні ризики, ризики пов'язані зі стабільністю контрагента, репутаційні ризики та інші важливі аспекти. Оцінка ризиків допомагає зрозуміти потенційні загрози та виробити стратегії їхньої мінімізації.

6. Підготовка звіту та прийняття рішення

Останній етап містить підготовку докладного звіту про результати Due Diligence та прийняття обґрунтованого рішення щодо укладання контракту.

Юридичний аспект Due Diligence

При проведенні Due Diligence юридичний аспект грає ключову роль у забезпеченні правової безпеки та визначенні ризиків. Нижче розглянемо основні аспекти, які слід враховувати при здійсненні юридичного аналізу під час ДД.

 • Перевірка юридичної чистоти: цей аспект передбачає перевірку юридичної документації, зокрема установчі документи, статути, сертифікати реєстрації, ліцензії тощо. Слід переконатися, що контрагент має право на здійснення бізнесу та не має юридичних обмежень, які можуть вплинути на виконання контракту.
 • Аналіз контрактних умов: містить ретельний аналіз контракту, договору або угоди, що підлягає укладанню. Слід уважно оцінити правові умови, права та зобов'язання сторін, ризики, гарантії та інші юридичні аспекти. Додатково необхідно перевірити, чи не містить контракт будь-яких неприпустимих або недостатніх умов, які можуть призвести до правових проблем у майбутньому.
 • Перевірка права власності: цей аспект містить перевірку права власності на активи, зокрема нерухомість, інтелектуальну власність, патенти, товарні знаки тощо. Також слід вивчити історію активів, зокрема переходи власності, обмеження або спори, які можуть вплинути на передання активів у контексті контракту.
 • Визначення ризиків і зобов'язань: під час Due Diligence важливо виявити можливі ризики, які можуть виникнути у зв'язку з укладанням контракту. Також слід з'ясувати наявність будь-яких зобов'язань, які контрагент повинен виконати перед укладанням контракту.
 • Перевірка судових позовів і спорів: важливо перевірити наявність будь-яких судових позовів, спорів або арбітражних процедур, у яких бере участь контрагент. Це допомагає визначити потенційні правові проблеми, які можуть вплинути на контрактні зобов'язання та вирішення спорів.
 • Підготовка звіту: останнім етапом юридичного аспекту Due Diligence є оцінка зібраної документації та підготовка звіту. Звіт повинен містити огляд виявлених правових ризиків, поради щодо мінімізації ризиків, висновки щодо правової допустимості контракту та рекомендації щодо подальших дії.

Здійснення юридичного аналізу в рамках Due Diligence допомагає виявити потенційні правові проблеми, забезпечити дотримання законодавства та мінімізувати ризики під час укладення великих контрактів.

Фінансовий аспект Due Diligence

Фінансовий аспект є іншим ключовим елементом проведення Due Diligence перед укладанням великих контрактів. Він містить аналіз фінансових показників і оцінку фінансової стабільності контрагента. Розглянемо основні аспекти, які слід враховувати при здійсненні фінансового аналізу під час Due Diligence:

 • Аналіз фінансової звітності: перший крок у фінансовому аспекті Due Diligence — це аналіз фінансової звітності контрагента. Це допомагає зрозуміти фінансове становище контрагента, його рентабельність, ліквідність і заборгованість.
 • Оцінка фінансової стабільності: під час Due Diligence слід оцінити фінансову стабільність контрагента. Це містить оцінку його платоспроможності та здатності виконувати фінансові зобов'язання. Дослідження факторів, таких як заборгованість, ліквідність, прибутковість і кредитний рейтинг дозволяє визначити фінансову стійкість контрагента.
 • Аналіз ключових фінансових показників: важливо проаналізувати ключові фінансові показники контрагента. Це можуть бути такі показники як EBITDA, маржа, чистий борг та інші. Аналіз цих показників допомагає зрозуміти ефективність ведення бізнесу контрагентом.
 • Виявлення фінансових ризиків: під час Due Diligence необхідно виявити потенційні фінансові ризики, пов'язані з укладанням контракту. Це можуть бути, наприклад, недостатня ліквідність, висока заборгованість, неплатоспроможність, які можуть вплинути на контрактні зобов'язання. Виявлення цих ризиків дозволяє прийняти обґрунтовані рішення і при необхідності розробити стратегії управління ризиками.
 • Оцінка фінансових перспектив: останній етап фінансового аспекту Due Diligence — це оцінка фінансових перспектив контрагента. Слід враховувати потенційні фактори росту, рентабельності, можливості фінансового розвитку та стійкості бізнесу. Оцінка цих перспектив допомагає визначити потенційну прибутковість і стабільність контрагента в майбутньому, а отже здатність контрагента виконувати контракт.

Аналіз фінансового аспекту Due Diligence дозволяє з'ясувати фінансову стійкість, ризики та перспективи контрагента. Це сприяє прийняттю обґрунтованих рішень щодо укладання великих контрактів та забезпечує фінансову безпеку бізнесу.

Цікаве з теми: Про експертизу Due Diligence: інтерв’ю з Романом Грубою, куратором з послуг DD у BDO Україна

Отже, як бачимо Due Diligence є необхідним етапом перед укладанням великих контрактів, який дозволяє забезпечити фінансову та юридичну безпеку бізнесу, ідентифікувати потенційні проблеми та ризики, прийняти обґрунтовані рішення та забезпечити успішну реалізацію великих контрактів. Дізнавайтеся більше про послугу Due Diligence від BDO в Україні за посиланням.