• Фінансовий Due Diligence

Фінансовий Due Diligence

 

Основні блоки перевірки:

 • загальна оцінка якості ведення обліку
 • аналіз доходної частини, в т.ч. методика визнання, структура і динаміка
 • аналіз видаткової частини, в т.ч. структура, динаміка, виявлення нетипових статей витрат
 • необоротні активи:
  • аналіз структури, ступеня зносу
  • виявлення об'єктів, що не відносяться до основної діяльності
  • коментарі щодо обмеження на використання (застави, арешти та ін.)
  • виявлення знецінених активів
 • оборотні активи:
  • аналіз структури і динаміки
  • виявлення неліквідних оборотних активів, простроченої дебіторської заборгованості, фіктивних і / або неповоротних фінансових вкладень
 • борги і зобов'язання:
  • виявлення позабалансових зобов'язань
  • аналіз структури і динаміки заборгованостей
  • виявлення простроченої кредиторської заборгованості та особливих умов погашення наявної заборгованості
 • аналіз умовних зобов'язань (порука, видані в забезпечення боргів третіх осіб, потенційні штрафи і т.д.)
 • аналіз подій після звітної дати
 • додаткові блоки, узгоджені з замовником