BDO Digital

Цифрова (Digital) трансформація — це комплексне переосмислення бізнес-моделі та способу ведення операційної діяльності компанії, яка супроводжується впровадженням цифрових технологій та інноваційних рішень. Цей підхід передбачає не тільки встановлення сучасного обладнання або програмного забезпечення, але й фундаментальні зміни в підходах до управління, корпоративної культури, зовнішніх комунікаціях.

Основний контакт