• Vendor Due Diligence

Vendor Due Diligence

 

Vendor Due Diligence (VDD) в більшості випадків сприяє успішному продажу (або партнерству) компаній і їх активів, але також може допомогти поточним власникам і менеджменту краще зрозуміти ризики, з якими стикаються їх компанії.

Основними цілями VDD є:

 • надання покупцям і партнерам упевненості в фінансовому стані цільової компанії і характер її грошових потоків
 • підтвердження фактів, цифр та інших даних, викладених в інвестиційному меморандумі
 • допомогу продавцям в прийнятті правильних цінових рішень щодо їх бізнесу і активів
 • виявлення істотних проблем, ризиків, зобов'язань цільової компанії
 • допомогу всім залученим сторонам у швидкому та ефективному виконанні процесу продажів або партнерської угоди

При проведенні VDD зазвичай мається на увазі:

 • виконання фінансового, податкового і юридичного Due Diligence
 • в разі виробничих компаній додатково можливе проведення операційного та технологічного Due Diligence
 • розрахунок ключових показників діяльності (нормалізовані EBITDA, оборотний капітал, чистий борг), які використовуються при розрахунку вартості компанії

Залежно від мети проведення VDD, характеру операцій компанії, типу інвестора процедури VDD можуть додатково розширюватися — наприклад, оцінка фінансової моделі, бізнес-плану, плану реструктуризації і т.д.

Наявність VDD, виконаного визнаною міжнародною компанією, несе ряд переваг як для поточних власників бізнесу, так і для потенційних покупців:

 • переваги для поточних власників:
  • доступ до внутрішньої інформації одержує не потенційний інвестор (який може бути прямим конкурентом), а незалежна третя сторона
  • рання ідентифікація ризиків і слабких сторін до початку переговорів з потенційним покупцем дає можливість їх оперативного виправлення
  • нормалізовані показники EBITDA, оборотного капіталу і чистого боргу дозволяють отримати об'єктивну оцінку вартості компанії і оцінити привабливість пропозиції потенційного інвестора, а також аргументовано її відстоювати під час переговорного процесу
  • зниження ризику повторних переговорів щодо ціни, якщо в результаті Due Diligence з боку покупця фінансові показники виявляться гіршими тих, що були озвучені продавцем
  • значна економія часу — наявність VDD звіту дозволяє потенційним покупцям проводити менше процедур Due Diligence зі свого боку, що істотно скорочує терміни перевірок та навантаження на персонал компанії під час перевірок
 • переваги для потенційних покупців:
  • економія часу і витрат на перевірку компаніїпереваги для потенційних покупців
  • знижується ризик не ідентифікувати ризики в разі проведення перевірки своїми ресурсами
  • спрощується переговорний процес за ціною, тому що фінансові показники перевірені незалежною третьою стороною