Юридичний Due Diligence

Due Diligence юридичний — послуга, яка може захистити вас від можливих помилок під час ведення бізнесу.

Юридичний Дью Ділідженс (Legal Due Diligence — LDD) — це правова експертиза документів і інформації, спрямована на всебічну перевірку життєдіяльності організації та її активів.

Коли необхідний юридичний аудит (LDD)?

Юридичний аудит може бути комплексним і точковим.

Комплексний юридичний Due Diligence найбільш поширений в таких випадках:

1) Придбання активів

У зв’язку з придбанням активів важливим аспектом є ретельне вивчення прав продавця на такі активи, оцінка ризику виникнення претензій або позовів щодо таких активів, перевірка наявності всієї необхідної дозвільної документації.

2) Продаж або купівля бізнесу в рамках злиття, поглинання або партнерства

В процесі злиття та поглинання (M & A) необхідно проводити більш ретельну юридичну експертизу, оскільки в рамках такої угоди ще більше інформації необхідно перевірити.

3) Перевірка топ-менеджментом або материнською компанією поточного стану компанії (як складова Vendor Due Diligence)

Грамотно проведений фахівцями внутрішній юридичний DD дає аргументовану об’єктивну оцінку стану активу, а також рекомендації в інтересах організації та її власників. Це дає змогу проаналізувати себе, виправити помилки і, зробивши «домашню роботу», вийти на інвестиційний ринок максимально підготовленими.

Докладніше про види послуг Due Diligence, що надаються БДО в Україні

Що може перевірятися під час точкового Legal Due Diligence?
  • Структура організації й повноваження дочірніх підприємств
  • Розподіл дивідендів і майна організації
  • Порядок випуску акцій
  • Об’єкти інтелектуальної власності компанії
  • Оформлення прав на нерухомість
  • Дотримання трудового законодавства
  • Оформлення взаємин з постачальниками та питання збуту
  • Наявність дозволів, що стосуються прав на видобуток корисних копалин, будівництво та інші дозвільні процедури
Документи, що перевіряються під час Юридичного Дью Ділідженс

Є безліч видів документів, що вивчаються під час юридичного аудиту. Вони надають інформацію про організацію та її поточну діяльність. Нижче наведені приклади з переліку таких документів, а також інформація, яку можуть запитувати для перевірки.

Юридичний Due DiligenceСпираючись на багаторічний досвід, фахівці BDO in Ukraine підбирають найбільш ефективні процедури для кожного конкретного випадку, з огляду на специфіку бізнесу й поставлених завдань.

Для замовлення консультації та уточнення вартості послуги Legal  Due Diligence для бізнесу — звертайтеся до фахівців BDO in Ukraine.

Основний контакт

Віктор Невмержицький

Віктор Невмержицький

Партнер з податкового консультування
personBDO.LiveSite.ViewBio