Європейський Союз — Європейська Комісія пропонує директиву з питань трансфертного ціноутворення

Пакет містить, крім пропозиції щодо трансфертного ціноутворення, яка інтегрує ключові принципи трансфертного ціноутворення в законодавство ЄС з метою впровадження спільних підходів для країн-членів, також другу окрему пропозицію, що встановлює спільний набір правил для обчислення податкової бази великих груп компаній в ЄС.

У разі прийняття, нові правила будуть впроваджені до 31 грудня 2025 року і почнуть діяти з 1 січня 2026 року. Запропонована директива застосовуватиметься до всіх компаній, які є резидентами держав-членів ЄС, а також до постійних представництв, розташованих в ЄС.

Загальна інформація

Обґрунтування цієї пропозиції зосереджується на статусі та ролі Керівництва ОЕСР з трансфертного ціноутворення, які, за даними Комісії, наразі різняться між країнами-членами ЄС. До того ж, правила трансфертного ціноутворення не узгоджені через законодавчі акти, хоча всі країни-члени мають внутрішнє законодавство, яке передбачає загальний підхід до основних принципів трансфертного ціноутворення. За словами Комісії, «той факт, що кожна країна-член користується великою свободою дій в тлумаченні та застосуванні Керівництва ОЕСР з трансфертного ціноутворення, призводить до складності та нерівних умов для бізнесу».

Складність правил трансфертного ціноутворення та їхня реалізація різними способами в національному законодавстві країн-членів ЄС призводить до низки інших проблем: переміщення прибутку та ухилення від оподаткування, судових суперечок та подвійного оподаткування, а також високих витрат на дотримання податкового законодавства.

Особливі пропозиції

Пропозиція зосереджена на трьох напрямах:

 • Принцип «витягнутої руки» і можливі наслідки застосування цього принципу;
 • Основні елементи, які мають значення для застосування принципу «витягнутої руки»; і
 • Механізм встановлення подальших загальних правил для обмеженого кола суб'єктів, який забезпечить спрощення та податкову визначеність для платників податків щодо тлумачення та застосування принципу «витягнутої руки».

З метою забезпечення однакового застосування принципу «витягнутої руки», остання версія Керівництва ОЕСР з трансфертного ціноутворення буде обов'язковою при застосуванні принципу «витягнутої руки» в країнах-членах ЄС.

Задля забезпечення визначеності для платників податків Комісія пропонує встановити загальні обов'язкові правила у сфері трансфертного ціноутворення за допомогою імплементаційних актів. Ці імплементаційні акти нададуть платникам податків чітке розуміння того, що податкові органи ЄС вважатимуть прийнятним для використання в конкретних операціях. Вони також забезпечать «безпечні зони», які зменшать навантаження на міжнародні компанії і зменшать кількість спорів щодо ТЦ.

Асоційовані підприємства. У пояснювальному меморандумі, який супроводжує запропоновану директиву, наводиться приклад, коли відсутність загальних правил призвела до податкової невизначеності, високих витрат на дотримання вимог і тривалих судових спорів. Національні законодавства країн-членів ЄС містять відмінності у визначенні поняття «асоційовані підприємства», особливо щодо поняття “контроль”, яке зазвичай є передумовою для застосування правил трансфертного ціноутворення. Деякі країни-члени застосовують 25% поріг володіння акціями для визначення того, чи досягнуто критерію контролю, тоді як інші застосовують поріг у 50%.

Запропонована директива запровадить єдине визначення асоційованих підприємств (а отже, і операцій, на які поширюється режим трансфертного ціноутворення) в усіх країнах-членах ЄС.  Згідно з директивою, «асоційоване підприємство» — це особа, яка пов'язана з іншою особою будь-яким з наведених нижче способів:

 1. Особа бере участь в управлінні іншою особою, маючи можливість здійснювати значний вплив на іншу особу.
 2. Особа бере участь в управлінні іншою особою через володіння, яке перевищує 25% прав голосу.
 3. Особа бере участь у капіталі іншої особи через право власності, яке прямо чи опосередковано перевищує 25% капіталу, або
 4. Особа має право на 25% або більше прибутку іншої особи.

Постійні представництва вважатимуться асоційованими підприємствами підприємства, частиною якого вони є.

Методи трансфертного ціноутворення. Відповідно до Керівництва ОЕСР з трансфертного ціноутворення, запропонована директива посилається на наступні п'ять методів трансфертного ціноутворення:

 • Метод порівняльної неконтрольованої ціни
 • Метод ціни перепродажу
 • Метод «витрати плюс»
 • Метод чистої маржі за операцією; і
 • Метод розподілу прибутку.

Метод трансфертного ціноутворення, відмінний від зазначених методів, може бути застосований лише за обмежених обставин. Запропонована директива не надає переваги жодному з перелічених методів, але зазначає, що найбільш прийнятний метод трансфертного ціноутворення має застосовуватися з урахуванням конкретних фактів і обставин.

Діапазон «витягнутої руки». Директива, на відміну від Керівництва з трансфертного ціноутворення, передбачає, що коли застосування найбільш прийнятного методу призводить до діапазону цифр, діапазон «витягнутої руки» має визначатися з використанням інтерквартильного діапазону. Більше того, згідно з пропозицією, платник податків не може підлягати коригуванню, якщо його результати потрапляють в інтерквартильний діапазон, якщо тільки податкова адміністрація або платник податків не доведе, що конкретна інша позиція в діапазоні виправдана конкретними фактами й обставинами.

Наступні кроки

Запропонована директива підлягає ухваленню Європейською Радою за умови одностайності; таким чином, наступним кроком буде обговорення пропозиції 27 країнами-членами ЄС. Під час цього переговорного процесу, ймовірно, будуть внесені зміни до поточної версії пропозиції.

Якщо буде досягнуто одностайності, остаточна версія директив буде опублікована в «Офіційному віснику Європейського Союзу», а країни-члени приймуть директиву до внутрішнього законодавства. Комісія запропонувала країнам-членам завершити цей процес до 31 грудня 2025 року і застосувати положення директиви з 1 січня 2026 року.

Дізнайтеся більше про Послуги з трансфертного ціноутворення від BDO в Україні. Будь ласка, зв’яжіться з нами, якщо у вас виникнуть додаткові запитання.

 

Джерело: BDO Global