Особливості складання фінансової звітності за МСФЗ

Особливості складання фінансової звітності за МСФЗ

Під час вебінару Катерина розповіла про найпоширеніші помилки, які трапляються при складанні звітності відповідно до вимог МСФЗ, озвучила всі особливості розкриття облікових політик у фінансовій звітності за МСФЗ та дала свої рекомендації і поради, щодо складання таких звітів. Нижче наведені декілька з них.

Важливо якісно розкрити метод оцінки основних засобів — модель собівартості або модель переоцінки. Терміни амортизації бажано відображати за класами, за якими згодом розкривається інформація в примітці за основними засобами (розкриття згідно з МСФЗ 16, п. 73-74). Також терміни амортизації по одному класу не можуть бути в дуже широкому діапазоні (10-100 років).

Також під час свого виступу, Катерина Рафальська відмічає, що якість фінансової звітності дуже важлива. Необхідно, щоб суб'єкти господарювання розкривали інформацію, яка дає змогу користувачам фінансової звітності оцінити характер і розмір пов'язаних з фінансовими інструментами ризиків, до яких схильне підприємство на кінець звітного періоду.

 

На що варто звернути особливу увагу у формах фінансової звітності та додатках:
 • Інвестиції за методом участі в капіталі (необхідно переконатися, що ці інвестиції дійсно є інвестиціями).
 • Фінансові й нефінансові активи (І у ЗФС, і в примітках, фінансові та нефінансові активи і зобов'язання слід відображати окремо). Слід звернути увагу на те, що резерви не можуть створюватися під нефінансові активи.
 • У консолідованому Звіті про фінансовий стан за відсутності сум, які відносяться до неконтролюючих часток участі, не потрібно відображати таку статтю з «0» на початок і кінець поточного періоду.

Варто пам’ятати, що резерви не можуть створюватися під нефінансові активи.

 

У підсумку заходу Катерина дала свої рекомендації щодо складання звітності
 • Необхідна послідовність термінології по всій фінансовій звітності.
 • Звертайте увагу на те, щоб назви Звітів звучали однаково у всій фінансовій звітності.
 • Слід розділяти розкриття за МСФЗ 7 і МСФЗ 13.
 • Значні суми «інших витрат» слід розбивати на кілька категорій.
 • Згідно з МСФЗ 21.22, 40 середній курс валюти можна використовувати тільки в тому випадку, якщо немає істотного коливання курсу.
 • Варто розкривати інформацію про інвестиційне майно окремо від основних засобів.
 • Слід звертати увагу на те, чи за ринковими умовами видані або отримані кредити.
 • Будь-який не МСФЗ показник необхідно роз'яснити у звітності.

 

Зазначимо, що цей вебінар був одним із декількох запланованих на тему МСФЗ і вже найближчим часом ми повернемося до цієї теми в інших заходах. Слідкуйте за оновленнями на сайті BDO in Ukraine у розділі Заходи.

Дізнатися більше інформації про послуги Аудиту звітності, підготовленої відповідно до МСФЗ, можна тут.