• Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

 

Впровадження обов'язкового складання звітності за МСФЗ в Україні почалося з внесенням змін до Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Міжнародні стандарти фінансової звітності або МСФЗ (англ. International Financial Reporting Standards — IFRS) — це набір стандартів і інтерпретацій, що регламентують правила складання фінансової звітності. Вони розробляються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) та визначають правила складання звітності компаній. Нині компанії в більш ніж 120 країнах світу використовують МСФЗ як основу для підготовки своєї фінансової звітності.

Завдання IFRS — уніфікація бухгалтерської звітності незалежно від геолокації ведення бізнесу. Мета — зробити прозорою роботу компаній, щоб забезпечити стабільність фінансових ринків і розвиток світової економіки. Звітність, підготовлена відповідно до вимог МСФЗ, є свого роду «знаком якості» й підтвердженням того, що подана інформація є достовірна.
 

Дізнавайтеся більше про ініціативи щодо відновлення України на сторінці Ukraine Recovery


Для кого в Україні застосування МСФЗ є обов'язковим?

5 жовтня 2017 року № 2164-VIII Верховна Рада України внесла зміни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», які зробили обов'язковим складання звітності за МСФЗ українськими компаніями, які підпадають під такі критерії:
 

Що становлять суспільний інтерес:

 • емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або за цінними паперами яких здійснено публічну пропозицію
 • банки
 • страховики
 • недержавні пенсійні фонди
 • інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств і малих підприємства)
 • великі підприємства

 

Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств і показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають, як мінімум двом з таких критеріїв:

     - балансова вартість активів — понад 20 млн євро
     - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 млн євро
     - середня кількість працівників — понад 250 чоловік

 

Публічні акціонерні товариства

Підприємства, що здійснюють діяльність у видобувних галузях

Підприємства, які здійснюють господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

 

Крім перерахованих вище категорій, для яких ведення обліку за Міжнародними стандартами є обов'язковим, компанії можуть самостійно прийняти рішення про перехід на модель обліку за МСФЗ в Україні.

Чи відноситься ваша компанія до цього переліку? Пропонуємо замовити консультацію у фахівців БДО Україна і вони допоможуть вам знайти правильні відповіді.

Користь від переходу на МСФЗ


Економічні та репутаційні переваги — прямий результат переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

 

Послуги з МСФЗ від BDO в Україні

Команда сертифікованих (ACCA, FCCA) і досвідчених професіоналів BDO в Україні пропонує комплексні послуги з МСФЗ, спрямовані як на забезпечення дотримань вимог міжнародної фінансової звітності, так і на мінімізацію збоїв у діяльності наших клієнтів.

 1. Перехід на ведення обліку за МСФЗ
 2. Трансформація звітності за МСФЗ
 3. Автоматизація ведення обліку за МСФЗ
 4. Консультації з питань МСФЗ
 5. Навчання щодо застосування МСФЗ

BDO допоможе розібратися й підготуватися до змін, які відбудуться. Наші фахівці допоможуть вам в управлінні цим процесом з оцінкою впливу нових стандартів бухгалтерського обліку або з їхнім впровадженням.

 

Брошура з МСФЗ

Брошура «Фінансова звітність у форматі iXBRL»

 

Якщо потрібна додаткова інформація або хочете замовити послуги з впровадження міжнародної фінансової звітності — звертайтеся до фахівців BDO in Ukraine.